DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Pozvanka03

Pozvanka03
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/a3QR

PDF file size:
66.21 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/3QR.pdf
Download: Pozvanka03.pdf

Date saved:
May 17, 2019» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Pozvanka03.pdf:


Jménem spolku Osvěta z.s bychom rádi pozvali děti se zrakovým postižením do aktivit našeho spolku:
Cílem projektu je rozířit zájem zrakově
postižených dětí v poznání okolního světa za využití speciálních pomůcek a autorské meto-
diky.
Výuka bude probíhat v nově zrekonstruovaných, bez-
bariérových prostorech na adrese Prusíkova 2577, Praha 13
v blízkosti metra Lužiny.
Cílem projektu je nabídnout možnosti trávení
volného času i rozvoje osobnosti dětí s
postižením zraku skrze pohyb.Výuka bude probíhat v nově zrekonstruovaných, bez-
bariérových prostorech na adrese Bellušova 1877/68, Praha
13 v blízkosti metra Luka.
Kapacita kurzů je 20 dětí. Vzhledem k propojenosti složek kurzů a komplexnímu pojetí metodiky, je
ádoucí, aby děti navštěvovaly oba kurzy zároveň.

CENÍK AKTIVIT
na období květen – prosinec 2019:

Výtvarná dílna
3 500 Kč Výuka výtvarné dílny i sportovních aktivit

probíhá 1 hodinu 1x týdně.

Sportovní aktivity
3 500 Kč Prostory sportovního centra mohou být i
 mimo dobu výuky vyuívány rodinami s

dětmi.

Celková cena na období

květen - prosinec

7 000 Kč
Seznam nadací, kam mžete poslat ádost o
finanční podporu:

Dobrý skutek

Světluška

AgrofertLeontinka
V případě dotazů nás kontaktujte na:

721 002 936

larissaruzyak@seznam.cz
Projekt výtvarné dílny vznikl za podpory MČ Prahy 13.

VÝTVARNÁ DÍLNA SPORTOVNÍ AKTIVITY
Aktivity budou probíhat ve speciálně upraveném prostředí
pod vedením odborných instruktorů, s využitím speciálních
pomůcek, které otevírají dětem nové možnosti poznávání okolního světa. Děti budou motivovány k posílení skrze
přirozené pohyby, a ke zvýšenému vnímání vlastního těla
v prostoru. Tomu budou pomáhat tž zatžující pomůcky a

zvuková odezva upraveného prostoru
V dílně se budou děti učit zapojit všechny smysly k obje-
vování a tvoření. Budou zde využity techniky, které umožní
výtvarné vyjádření a seznámení s teorií umění dětem se zra-
kovým a kombinovaným postižením. K práci budou využity
například hmatové barvy, děti se budou učit kreslit pomocí
pohybu, budou nabádáni k vnímání prostoru sluchem,
rozvíjet prostorovou fantazii pomocí modelování z různých
materiálů atp.

POZVÁNKA

facebook.com/osvetaz.s/


Pozvanka03

PDF file: Pozvanka03.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz