DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zápis ze zasedání Valné Hromady BSFEDu 2017

Zápis ze zasedání Valné Hromady BSFEDu 2017
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/a5Fu

PDF file size:
407.98 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/5Fu.pdf
Download: Zápis ze zasedá…u 2017.pdf

Date saved:
August 11, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zápis ze zasedání Valné Hromady BSFEDu 2017.pdf:


Zápis ze Zasedání Valného shromáždění BISFedu 2017

Místo: Royal Park Hotel, Hongkong

Datum: 09:00 dne 29. května 2017

Přítomni:

Členové představenstva:
David Hadfield (prezident), Joaquim Viegas (viceprezident), Martin Lam (generální tajemník), Jon
Morgan (pokladník), Elsa Matthee, Dina Sotiriadi, Dominique Tremblay.

Členové BISFedu (24):
Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Čína, Čína Tchaj-pej, Kolumbie, Německo, Řecko, Velká Británie,
Hongkong, Indie, Írán, Japonsko, Korea, Macau, Nizozemí, Portugalsko, Russia, Singapur, jižní Afrika,
Švédsko, Thajsko a USA.

Přizváni:
Organizační výbor pro LPH 2020 Tokio; Korejská lidově demokratická republika; Mongolsko - NPV.
Generální tajemník poznamenal, že počet přítomných členů je 24 z 60.

1. Agenda

Program jednání byl započat; (navrhovatel: Velká Británie, druhý navrhovatel: Kanada) a ostatní
přítomní členové. Nebyly shledány žádné důvody, proto, aby jednání nemohlo řádně začít a bylo
přítomno více než dostačující počet členů, tudíž všechny návrhy mohli být odhlasovány.

2. Přivítání prezidenta a zahájení

Prezident BISFedu přivítal členy a vyjádřil potěšení z příležitosti sledovat vynikající úroveň hry na
právě skončeném šampionátu Asie a Oceánie. Prezident poděkoval organizátorům, Hong-
kongskému paralympijskému výboru a sportovní asociaci pro tělesně postižené (HKPC a SAPD) za
pořádání Šampionátu a zasedání Valné hromady BISFedu.

3. Zápis

Neexistuje žádná písemná ani ústní zpětná vazba, kterou by BISFed obdržel po zasedání Valného
shromáždění v roce 2014 nebo mimořádném zasedání valného shromáždění v roce 2016. Zápisy z
těchto schůzí byly formálně schváleny členy (navržené Hongkongem a Velkou Británií).

4. Předsednictvo každé dva roky předkládá zprávu členů

Prezident BISFedu ve zprávě zdůraznil 6 klíčových oblastí:

• Růst: od předložení nabídky novým členům na zasedání Valného shromáždění v roce 2014
vstoupilo do BISFedu 13 nových členů. BISFed nyní má 60 členů a 4 přidružené členy.
Program „ Děláme Bocciu dostupnou“ pomohl představit tento sport ve 23 zemích, školením prošlo
52 "Boccia Ambassadorů" a boccia byla představena 10 000 potenciálních nových hráčů, po celém
světě.

• Soutěžní systém: Během paralympijského cyklu 2012 - 2016 bylo 18 příležitostí získat body do
světového žebříčku, což je třikrát více než předchozí londýnský cyklus. Během příštího cyklu bude 40
příležitostí, což by mělo zajistit vyšší úroveň soutěže hry. Revize systému získávání bodů do
světového žebříčku bude také znamenat, že hráči začnou získávat body přímo za vyhrané zápasy.
To by mělo zajistit, že tabulky světového žebříčku budou poskytovat přesnější obraz kvality hry.

• Pravidla: Prezident BISFedu pochválil rozsáhlé konzultace o nových pravidlech, kterými se zabýval
výbor pro tvorbu pravidel. Pravidla byla zjednodušena a bylo zavedeno několik nových pravidel. V
prosinci 2017 bude provedena další revize.
Zavedení nového zkušebního „Roll testu“ bylo přijato velmi dobře. „Roll test“ byl výsledkem
nezávislé výzkumné studie na Loughborough University ve Velké Británii. Dalším krokem bude
udělení licence výrobcům míčů.

• Technologie: BISFed nadále využívá Platformu Sport: 80 pro správu členství a soutěží. Kromě
těchto služeb Sport: 80 také aktualizuje webové stránky a sociální mediální kanály. Na začátku roku
2017 byl zaveden nový systém na soutěžích BISFedu (BCMS – BISFed Competition managing
system). Nový systém se integruje se vstupní platformou a pomáhá technickému delegátovi (TD) a
rozhodčím v průběhu soutěže. Software umožňuje živé skórování a do roku 2018 se bude přímo
integrovat do nových světových žebříčků.

• Noví pracovníci: rozšíření soutěžního systému vyžadovalo větší počet zahrnutých lidí. Byli jsme a
stále jsme závislí na malém počtu velmi angažovaných dobrovolníků. Nyní jsme vyškolili 6 našich
talentovaných rozhodčích (2 z každého regionu), kteří budou zodpovědní za provozování školení v
rámci svých regionů. Naším cílem je mít alespoň jeden work-shop v každém regionu za rok, a to na
otevřených Světových pohárech.
Máme zatím fond 37 mezinárodních klasifikátorů a chtěli bychom mít každoročně v každém regionu
alespoň jeden kurz. Joaquim Viegas v březnu vedl kurz technických delegátů, po tomto proškolení
máme 12 nových. Tito jednotlivci budou nyní působit jako asistenti u TD na BISFedem schválených
soutěžích.

• Vize a strategie: Pro BISFed existuje několik klíčových oblastí rozvoje:

- antidoping je klíčovou oblastí ke zlepšení. Od roku 2018 jsme budeme moci testovat nejen na
soutěžích.
- vyjednat s IPC o zvýšení počtu startovních míst pro paralympijské hry 2020. Naším
cílem je mít v Tokiu 128 startovních pozic.
- snížit gendrovou nerovnováhy zavedením kvóty pro ženy (v souladu s tou, kterou IPC prosazuje
pro paralympijské hry) na našich mistrovstvích světa v roce 2018.
- členství v BISFedu překročí 80 členů, takový je plán do roku 2020
- navazovat obchodní partnerství, které pomáhají zvýšit výnosy.
- zajistit sportu boccia budoucnost a mít zkušené vedoucí představitele sportu.

Závěrem prezident BISFedu poznamenal, že Boccia je jeden ze dvou paralympijských sportů, které
se nejvíce rozvíjí (vzpěračství je druhá). Dom Tremblay jako manažer výboru BISFedu byl velkou
pomocí. Podpora organizací UK Sport, HKPC & SAPD a IPC zajistila, že se správní rada a výbory se
fyzicky setkávají alespoň jednou ročně od vzniku BISFed. Všechny ostatní aktivity jsou a budou
nadále probíhat prostřednictvím telekonferencí.

Prezident poděkoval členům, dobrovolníkům, sponzorům, výborům a představenstvu za jejich
podporu. Prezident také věnoval zvláštní poděkování Vice-prezidentu Joaquimovi Viegasovi, který
oznámil odchod po více než 30 letech. Joaquim byl součástí devíti paralympijských her (TD na 7 z
nich) a byl klíčovou osobou při vzniku organizace BISFed.

Komentáře členů

~ Žádné ~

5. Zpráva o financích

Jon Morgan, pokladník BISFed, předložil účty za rok 2015/2016.

Pokladník vysvětlil, že BISFed má velmi stabilní účty, a to kvůli značné míře dobrovolného úsilí a
obezřetnému přístupu k výdajům. Pan Morgan poznamenal, že ačkoli účetnictví vykazuje silný
peněžní přebytek, dobrovolníci ušetřili BISFedu velké částky a čas jimi investovaný by neměl zůstat
bez povšimnutí.

Granty a věcné hodnoty společnosti Agitos, UK Sport, HKPCPD a Hogan Lovells významně pomohly
posílit finanční pozici BISFedu.

Pokladník dodal, že BISFed využije nové způsoby, jak rozvíjet obchodní partnerství a přilákat nové
sponzory, kteří by pomohli s projekty jako je například realizace projektu „Boccia Accessible“.
Použití technologie a jmenování provozního manažera, Dominika Tremblayho, také sníží poptávku
po dobrovolnících.

Během příštích několika let bude rada nadále investovat do práce výborů, aby zajistila, že
organizace se bude nadále rozvíjet.

Schválení účetní závěrky: Navrhuje Velká Británie, podpořeno Švédskem; Hlasování – jednomyslné
pro.

Komentáře členů

~ Žádné ~

6. Návrhy předložené členy

Generální tajemník Martin Lam poznamenal, že BISFed obdržel před jednáním celkem 11 návrhů.
Rada BISF prošla důkladně všechny předložené návrhy.

6.1 "BISFed by měl vyvinout a provádět formální a transparentní proces pro nominace a výběr
rozhodčích"

Návrh: Austrálie; podpořeno Kanadou

Austrálie poznamenala, že současný proces výběru rozhodčích, klasifikátorů a technických delegátů
není průhledný. Kolumbie to podpořila a dodala, že mají pocit, že výbor pro rozhodčí by měl také
zvážit, aby neanglicky hovořící rozhodčí měli možnost se stát mezinárodními. Nizozemí rovněž
podpořilo tento návrh a dodalo, že by měl existovat jasný proces hodnocení všech rozhodčích,
klasifikátorů a technických delegátů.

Dina Sotiriadi, předsedkyně Výboru pro rozvoj sportu, poznamenala, že se o všem již jedná a nyní je
na nové správní radě, aby se zajistila, že proces bude realizován. Prezident uvedl, že správní rada
bude plně podporovat tento návrh a bude spolupracovat s novým výborem, aby zajistila, že nový
proces bude zdokumentován a implementován připraven v roce 2018.

Hlasy ve prospěch 24; proti 0, Absence 0

6.2 "Zasedání Valného shromáždění BISFedu by se mělo střídat mezi kontinenty a být nejlépe
uspořádáno na Mistrovství Světa, aby umožnilo účast většího počtu členů BISFedu."

Brazílie informovala, že tento návrh předložila předchozí organizace, ale cítil, že návrh by měl být
proveden. Prezident poznamenal, že BISFed doufá, že bude moci uspořádat příští zasedání Valné
hromady v rámci Otevřeného světového poháru v roce 2019 v Evropě nebo Americe.

Navrhuje Brazílie; podpořena Hongkongem.

Hlasy ve prospěch 24, Proti 0, Absence 0

6.3.1 "a) BISFed by měl zachovat stejná pravidla testování míčů po dobu celého každého
paralympijského cyklu"

Nizozemí ocenilo práci organizace BISFed a poznamenalo, že nový „Rolltest“ vyřešil otázku velmi
měkkých míčů. Je zde ovšem obava, že země začnou rozvíjet způsoby, jak velmi měkké míče upravit,
aby testem procházeli. Nizozemí navrhovalo, že BISFed by měl možnost změny pravidel, pokud to
bude nutné. Portugalsko tento návrh podpořilo. Nicméně Kolumbie tuto změnu odmítla a původní
návrh byl odložen.

Navrhuje Kolumbie; podpořena Portugalskem.

Hlasy ve prospěch 20, Proti 4, Absence 0

6.3.2 "b) BISFed by měl zajistit, že na soutěžích BISFedu, mohou sportovci používat pouze boccia
míče, které jsou dostupné na otevřeném trhu všem soutěžícím. "

Prezident BISFedu poznamenal, že všichni hlavní výrobci byli pozváni k účasti na studii míčů a byli
informováni, že by BISFed chtěl zavést schvalovací licenci pro míče. Austrálie navrhla, aby BISFed
vytvořil jasný plán pro zajištění kvality před zavedením licence. Prezident BISFedu uvedl, že zajištění
tohoto bude velmi složité. Zdůraznil však, že BISFed udělá vše pro to, aby zajistil kvalitní a
spravedlivou hru.

Navrhuje Kolumbie; podpořena Portugalskem
Hlasy ve prospěch 24; Proti 0, Absence 0

6.4 "BISFed by měl konzultovat se členy návrh k IPC, aby na LPH 2028 bylo více medailových
pozic.

Velká Británie si myslí, že více medailí pomůže zlepšit profil sportu Boccia na celém světě. Kromě
toho by více medailových pozic pomohlo potlačit současnou genderovou nerovnost a tato situace
by měla začít inspirovat více žen, začít hrát.

Dom Tremblay, vedoucí soutěžní komise, uvedl, že nový systém soutěží nám pomůže analyzovat
ukazatele a můžeme porovnat kvalitu hry mužů a žen. Joaquim Viegas informoval, že IPC by chtělo
vidět data alespoň za 8 let, než se dohodne na více medailových pozicích na paralympijských hrách.
To by znamenalo, že BISFed bude muset provést změny struktury soutěží předtím, než IPC schválí
další medailové pozice.

Navrhuje Velká Británie, podpořena Portugalskem.
Hlasy ve prospěch 24, Proti 0, Absance 0

7. Volby do představenstva

Mezinárodní právnická firma Hogan Lovells souhlasila, že bude jednat jako nezávislá organizace pro
volbu pokladníka a členů na vysokých pozicích.

Prezident BISFedu poděkoval za práci za poslední dva roky čtyřem členům. Poznamenal, že Dom
Tremblay bude pracovat na jiné pozici a poděkoval Else Matthee, jako jedinému stávajícímu členu,
který nebyl znovu zvolen.

Všichni kandidáti byli představeni prezidentem, kromě Marta Mascarenhas (Portugalsko), která
nebyla přítomna.

Za úlohu pokladníka byla nominována pouze jedna nominace, byl řádně zvolen následující kandidát:

Jon Morgan (Velká Británie) - čtyřleté období

Po tajném hlasování všech přítomných poslanců byli zvoleni následující členové představenstva:

Konstantinia Sotiriadi (Řecko) - čtyřleté období
Martin Lam (Hongkong) – čtyřleté období
Marcela Mascarenhas (Portugalsko) – čtyřleté období
Marcela Ramon (Kolumbie) – čtyřleté období

Nezávislý technický komisař uvedl, že z 24 přijatých hlasovacích lístků bylo 1 poškozeno. Toto však
neovlivnilo výsledek.

Předseda požádal o návrh na zničení hlasovacích lístků. Návrh byl navržen Velkou Británií a
podpořen Brazílií. Všichni byli jednoznačně pro.

8. Zpráva o průběhu příprav Mistrovství světa v roce 2018

John Dowson (předseda Boccia UK) informoval o průběhu příprav Mistrovství světa v roce 2018,
které se bude konat ve Velké Británii, v Liverpoolu. Prezentace představující místo konání soutěže
byla členům předložena společně s plány okolo celé akce.

Prezident BISFedu poděkoval panu Dowsonovi za účast na schůzi a za zprávu.

Celá prezentace bude rozeslána se zápisy z jednání a zpřístupněna na internetových stránkách
BISFedu.

9. Různé

Prezident BISFedu navrhl pana Joaquima Viegase za čestného viceprezidenta (návrh podporovaný
Kolumbií, podpořen Brazílií); Všichni hlasovali jednomyslně pro.

Vzhledem k tomu, že neměl již nikdo žádné připmínky, prezident BISFedu vyhlásil schůzi za
ukončenou ve 12:55.


Zápis ze zasedání Valné Hromady BSFEDu 2017

PDF file: Zápis ze zasedání Valné Hromady BSFEDu 2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz