DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Návrh na usnesení o konání referenda

Návrh na usnesení o konání referenda
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aA5g

PDF file size:
35.19 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/A5g.pdf
Download: Návrh na usnese…erenda.pdf

Date saved:
March 13, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Návrh na usnesení o konání referenda.pdf:


M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

MATERIÁL K PROJEDNANÍ

BJ/00102/2018

Zastupitelstvo městské části19. jednánídne 19.03.2018

Karla Jakob Čechovápředkládá:starostka MČ Praha 21 Ing. Josef Orlovskýzpracoval:tajemník

Věc:Návrh přípravného výboru na konání místního referenda

Důvodová zpráva
Dne 31.1.2018 předložil přípravný výbor návrh na konání místního referenda, kde se má hlasovato otázce: Souhlasíte a požadujete, aby Zastupitelstvo městské části Praha 21 zachovalo na sídlišti
Rohožník v budově Živonínská 1630 zdravotní středisko? (odpověď bude ANO/NE). Návrh byl
zkontrolován a po formální i věcné stránce je v souladu s platným zněním zákona 22/2004 Sb. Ztohoto důvodu návrh předkládám na jednání ZMČ. Materiál byl projednán RMČ74 dne 28. 2. 2018.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1)b e r e n a v ě d o m í návrh na konání místního referenda

Obsah:
Příloha č.2:02_Referendum_Zdravotni_stredisko_Rohoznik_2018 Příloha č.3:03_referendum_anonymizace

Dne 08.03.2018

Karla Jakob Čechová

starostka MČ Praha 21Návrh na usnesení o konání referenda

PDF file: Návrh na usnesení o konání referenda.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz