DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

lilium letak A4 (1)

lilium letak A4 (1)
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aAjo
Description:
903555129
PDF file size:
299.17 kB


Keywords: lilium letak A4 (1):
Vinosady
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Ajo.pdf
Download: lilium-letak_A4 (1).pdf

Date saved:
September 15, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document lilium-letak_A4 (1).pdf:


Pre die?atko a rodinu ponúkame:
DENNÚ STAROSTLIVOS?

PRE DETI VO VEKU

OD 2 DO 6 ROKOV
V podnetnom a útulnom Montessori prostredí, úzko prepojení
s prírodou vo výnimo?nej záhrade a okolí, so skúsenými opatrovate?mi.

MONTESSORI ATELIÉR

PRE RODI?OV S DE?MI

VO VEKU OD 1,5 DO 3 ROKOV
Pre všetkých rodi?ov, ktorí chcú vychováva? a vzdeláva? die?atko
s dôverou v jeho schopnosti, získa? skúsenosti, ako nasledova? jeho potreby,
vytvori? doma vhodné prostredie a nájs? rovnováhu medzi slobodou a hranicami.

Vo štvrtky v ?ase 10:00 - 11:30 h.
Za?íname 27. septembra 2018. Cena za 12 stretnutí je 108 €.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

PRE RODI?OV
Besedy, prednášky, rozhovory a podpora v témach rodi?ovstva
a vývoja die?atka v dôvernej atmosfére.

www.lilium-garden.sk
Pre ?alšie informácie nás neváhajte kontaktova?:
ivana@lilium-garden.sk 0903 555 129


lilium letak A4 (1)

PDF file: lilium-letak_A4 (1).pdf

lilium-letak_A4© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz