DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

3. 068 P03 priloha 1a smlouvy

3. 068 P03 priloha 1a smlouvy
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aEhA

PDF file size:
101.58 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/EhA.pdf
Download: 3._068_P03_pril…mlouvy.pdf

Date saved:
August 31, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 3._068_P03_priloha_1a_smlouvy.pdf:


Údaje platné ke dni: 14. srpna 2017 06:221/2

Výpis

z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl , vložka B1126

Datum vzniku a zápisu:1. ledna 1999
Spisová značka:B 1126 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:ČSAD Liberec, a.s.
Sídlo:České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Identifikační číslo:25045504

Právní forma:Akciová společnost
Předmět podnikání:
Opravy ostatních dopravních prost8edkN a pracovních strojN
Výroba, obchod aslu@by neuvedené vp8ílohách 1 a@ 3 @ivnostenského zákona
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro p8epravu
více ne@ 9 osob včetně 8idiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největ#í povolené hmotnosti nep8esahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k p8epravě zví8at nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro p8epravu

nejvýše 9 osob včetně řidiče
Montá@, opravy, revize a zkou#ky plynových za8ízení a plnění nádob plyny

Klempířství a oprava karoserií

Opravy silničních vozidel
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 TOMÁ" WASSERBAUER, dat. nar. 22. února 1974
Soukenická 841/23, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Den vzniku členství: 1. listopadu 2013

předseda
přestavenstva:
 MARTIN BOBEK, dat. nar. 9. listopadu 1971
Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub

Den vzniku funkce: 5. ledna 2016
Den vzniku členství: 30. prosince 2014

místopředseda
představenstva:
 Ing. DAN RAMZER, dat. nar. 12. srpna 1969
Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant

Den vzniku funkce: 5. ledna 2016
Den vzniku členství: 20. listopadu 2015

Počet členů:3
Způsob jednání:Za společnost jedná p8edstavenstvo ve v#ech zále@itostech, a to v@dy p8edseda
samostatně nebo 2 členové p8edstavenstva společně, z nich@ je v@dy jeden
předseda nebo místopředseda představenstva. Společnost zastupuje vůči třetím
osobám, p8ed soudy a p8ed jinými orgány v celém rozsahu p8edstavenstvo, a to
v@dy p8edseda samostatně nebo 2 členové p8edstavenstva společně, z nich@ je
v@dy jeden p8edseda nebo místop8edseda p8edstavenstva.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí
rady:
 JUDr. JAN ČEJKA, dat. nar. 20. července 1944
Vítězná 677/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

oddíl B, vložka 1126
Údaje platné ke dni: 14. srpna 2017 06:222/2

Den vzniku funkce: 26. ledna 2015
Den vzniku členství: 30. prosince 2014
člen dozorčí rady:
 BLAHOSLAV KRATOCHVÍL, dat. nar. 19. února 1954

č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd

Den vzniku členství: 7. června 2016
člen dozorčí rady:
 Ing. TOMÁŠ SLUKA, dat. nar. 23. září 1958
č.p. 62, 463 43 Světlá pod Ještědem

Den vzniku členství: 7. června 2016

Počet členů:3
Akcie:
88 939 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě

100,- Kč
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností. 3.Převoditelnost akcií je omezena
p8edkupním právem. Pokud by akcioná8 hodlal akcie společnosti p8evést na
jiného nežli akcionáře společnosti, je povinen je před tím nabídnout kterémukoliv
jinému akcionáři společnosti. Nabídku zasílá poštou všem akcionářům zapsaným
v den nabídky v seznamu akcioná8N. Náklady v souvislosti s provedením nabídky
hradí společnost.

Základní kapitál:8 893 900,- Kč

Splaceno: 100 
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Založení společnosti:
Akciová společnost byla zalo@ena podle § 172 obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Ra#ínovo náb8e@í
42, na který p8e#el majetek státního podniku ve smyslu § 11
odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby, v platném znění.
V zakladatelské listině a v rozhodnutí podle § 172 odst. 2
obchodního zákoníku, učiněných ve formě notářských zápisů ze
dne 25. května 1998 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a
jmenování členN p8edstavenstva a dozorčí rady.
Změna stanov společnosti:
Na základě usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 23.6.2006 bylo
rozhodnuto o změně Stanov společnosti přijatých dne 25.5.1998. O rozhodnutí
pořízen notářský zápis č.j. NZ 232/2006, N 248/2006 ze dne 23.6.2006.
Na základě usnesení mimo8ádné valné hromady akciové společnosti ze dne
24.11.2006 bylo rozhodnuto o změně Stanov společnosti p8ijatých dne 25.5.1998
a schválených valnou hromadou 30.11.2001, 23.6.2006 a 24.11.2006.
O rozhodnutí pořízen notářský zápis č.j. NZ 401/2006, N 429/2006 ze dne
24.11.2006.
Valná hromada společnosti ČSAD Liberec, a.s. rozhodla dne 25.11.2009
o rozdělení společnosti odštěpením se založením nových společností
Severotrans, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ 46006;
Autocentrum Nord, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ
46006; FinReal Liberec, a.s., se sídlem České mláde@e 594/33, Liberec 6, PSČ
46006 a schválila projekt rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s., notářský
zápis NZ 413/2009, N 443/2009.
Údaje platné ke dni: 14. srpna 2017 06:221/2

Výpis

z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl , vložka B1126

Datum vzniku a zápisu:1. ledna 1999
Spisová značka:B 1126 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:ČSAD Liberec, a.s.
Sídlo:České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Identifikační číslo:25045504

Právní forma:Akciová společnost
Předmět podnikání:
Opravy ostatních dopravních prost8edkN a pracovních strojN
Výroba, obchod aslu@by neuvedené vp8ílohách 1 a@ 3 @ivnostenského zákona
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro p8epravu
více ne@ 9 osob včetně 8idiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největ#í povolené hmotnosti nep8esahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k p8epravě zví8at nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro p8epravu

nejvýše 9 osob včetně řidiče
Montá@, opravy, revize a zkou#ky plynových za8ízení a plnění nádob plyny

Klempířství a oprava karoserií

Opravy silničních vozidel
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:
 TOMÁ" WASSERBAUER, dat. nar. 22. února 1974
Soukenická 841/23, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Den vzniku členství: 1. listopadu 2013

předseda
přestavenstva:
 MARTIN BOBEK, dat. nar. 9. listopadu 1971
Mírové sídliště 93, Český Dub IV, 463 43 Český Dub

Den vzniku funkce: 5. ledna 2016
Den vzniku členství: 30. prosince 2014

místopředseda
představenstva:
 Ing. DAN RAMZER, dat. nar. 12. srpna 1969
Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant

Den vzniku funkce: 5. ledna 2016
Den vzniku členství: 20. listopadu 2015

Počet členů:3
Způsob jednání:Za společnost jedná p8edstavenstvo ve v#ech zále@itostech, a to v@dy p8edseda
samostatně nebo 2 členové p8edstavenstva společně, z nich@ je v@dy jeden
předseda nebo místopředseda představenstva. Společnost zastupuje vůči třetím
osobám, p8ed soudy a p8ed jinými orgány v celém rozsahu p8edstavenstvo, a to
v@dy p8edseda samostatně nebo 2 členové p8edstavenstva společně, z nich@ je
v@dy jeden p8edseda nebo místop8edseda p8edstavenstva.
Dozorčí rada:

předseda dozorčí
rady:
 JUDr. JAN ČEJKA, dat. nar. 20. července 1944
Vítězná 677/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

oddíl B, vložka 1126
Údaje platné ke dni: 14. srpna 2017 06:222/2

Den vzniku funkce: 26. ledna 2015
Den vzniku členství: 30. prosince 2014
člen dozorčí rady:
 BLAHOSLAV KRATOCHVÍL, dat. nar. 19. února 1954

č.p. 56, 463 45 Svijanský Újezd

Den vzniku členství: 7. června 2016
člen dozorčí rady:
 Ing. TOMÁŠ SLUKA, dat. nar. 23. září 1958
č.p. 62, 463 43 Světlá pod Ještědem

Den vzniku členství: 7. června 2016

Počet členů:3
Akcie:
88 939 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě

100,- Kč
Akcie jsou bez zvláštních práv a povinností. 3.Převoditelnost akcií je omezena
p8edkupním právem. Pokud by akcioná8 hodlal akcie společnosti p8evést na
jiného nežli akcionáře společnosti, je povinen je před tím nabídnout kterémukoliv
jinému akcionáři společnosti. Nabídku zasílá poštou všem akcionářům zapsaným
v den nabídky v seznamu akcioná8N. Náklady v souvislosti s provedením nabídky
hradí společnost.

Základní kapitál:8 893 900,- Kč

Splaceno: 100 
Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Založení společnosti:
Akciová společnost byla zalo@ena podle § 172 obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Ra#ínovo náb8e@í
42, na který p8e#el majetek státního podniku ve smyslu § 11
odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby, v platném znění.
V zakladatelské listině a v rozhodnutí podle § 172 odst. 2
obchodního zákoníku, učiněných ve formě notářských zápisů ze
dne 25. května 1998 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a
jmenování členN p8edstavenstva a dozorčí rady.
Změna stanov společnosti:
Na základě usnesení valné hromady akciové společnosti ze dne 23.6.2006 bylo
rozhodnuto o změně Stanov společnosti přijatých dne 25.5.1998. O rozhodnutí
pořízen notářský zápis č.j. NZ 232/2006, N 248/2006 ze dne 23.6.2006.
Na základě usnesení mimo8ádné valné hromady akciové společnosti ze dne
24.11.2006 bylo rozhodnuto o změně Stanov společnosti p8ijatých dne 25.5.1998
a schválených valnou hromadou 30.11.2001, 23.6.2006 a 24.11.2006.
O rozhodnutí pořízen notářský zápis č.j. NZ 401/2006, N 429/2006 ze dne
24.11.2006.
Valná hromada společnosti ČSAD Liberec, a.s. rozhodla dne 25.11.2009
o rozdělení společnosti odštěpením se založením nových společností
Severotrans, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ 46006;
Autocentrum Nord, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 6, PSČ
46006; FinReal Liberec, a.s., se sídlem České mláde@e 594/33, Liberec 6, PSČ
46006 a schválila projekt rozdělení společnosti ČSAD Liberec, a.s., notářský
zápis NZ 413/2009, N 443/2009.


3. 068 P03 priloha 1a smlouvy

PDF file: 3._068_P03_priloha_1a_smlouvy.pdf

Výpis subjektu ČSAD Liberec, a.s.© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz