DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

MIME FEST METRO

MIME FEST METRO
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aK7r

PDF file size:
545.56 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/K7r.pdf
Download: MIME FEST-METRO.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document MIME FEST-METRO.pdf:


KULTURApondělí28.srpna201709Největšímláka-dlemMimeFestubudouaustralštíUmbilicalBrothers.VýchodočeskáPoličkaožije

od11.do16.zářípantomi-

mou.Užšestýročníkoblíbe-

néhofestivalulákátradičně

načeskéizahraničníhvězdy

oboru.Kroměslavnéaustral-

skédvojicesenaMimeFestu

objevíšvédskýklaunažong-

lérDavidEriksson,známáfin-

skámimkaReettaHonkakos-

kičispolupracovníciMarcela

Marceaua,duoBodeckeraNe-

ander.Ztuzemskasepředsta-
vísvětemostřílenáMiřenkaČechová,SquadraSuačišéf

festivalu,TháliíověnčenýRa-
dimVizváry.

„Dramaturgiivybírámtak,

abychomprezentovalijaknej-

progresivnějšíumělce,tak
známéazavedenésoubory.

Letosmámvelkouradost,že

senámpodařilonalákatdo

PoličkyaustralskéUmbilical

Brothers.Jsouuznávaníjako

jedniznejlepšíchkomiků

amimůnaplanetěajepocta,

žesenanašemfestivaluobje-

ví,“říkáVizváry.Kroměhlav-

níchhvězdnabídnefestival

několikworkshopůapředsta-

veníproděti.Připravenaje

takévýstavaSlyšetpohybod
fotografaRobertaVana.

Víceinformacínajdetena

mimefest.cz.PAVELURBAN
Nástupmožnýihnednebodledohody.PokudVásnašenabídkazaujalaasplňujeteuvedenépožadavky,těšímesenaVašiodpověď.
Donašehokolektivupřijmemenovéhoautomechanika.Autome-
chanik-OPRAVÁŘOSOBNÍCHVOZIDEL.Možnostosobníchohod-

nocení.Neváhejtenáskontaktovat
adomluvitsiosobníschůzku.PyramidaCentrums.r.o.přijme

Obor:Automobilovýprůmysl
Lokalita:Českárepublika,Středočeskýkraj,PrůhoniceNabízíme:
•dobréplatovéohodnocení•prácivestabilníspolečnosti•příjemnýkolektivJenutná:

•manuálnízručnost

•aktivnípřístupkpráci

•chuťučitsenovýmvěcem

automechanikaEmail:Jaroslav.manas@pyramidapruhonice.cz
Tel:267184730Místovýkonupráce::růhonice

Typ:HlavnípracovnípoměrKdonepláče

Naúdajněnejvětšíturné

stand-upkomikaunásse

vydá2.říjnaLukášPavlá-

sek.Scelovečerníshow

KdonepláčeneníČech

navštíví13měst.„Povíme

si,jakstrávitpořádnou

dovolenou,kterounám

pokazídámskájízda,ro-

zeberemelidovépísně

anakonecsivšichnispo-

lečnězazpívámeotom,

conámlezenanervy,“
uvedlPavlásek.MAFRAUmbilicalBrotherspřivezouunikátníshow.MIMEFESTVnadcházejícísezoněbude

DivadloNazábradlíotevřeno

vnovépodobě.Vříjnuskončí

největšírekonstrukcescény,

kteráuvítádivákyvnovédvo-
raněapřilehlýchprostorách.

Vsezoněsevrepertoáruobje-

vítřinovétituly.Dánskáob-

čanskáválka2018–2024,

zpracovánírománuMýcení

ThomaseBernhardaaadapta-

cePlechovéhobubínku.ČTK

Vždylevná!

www.billa.cz
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,77aČůKíČaíČÿÄpČČČČcábaÿÄ*iKKKČKábbČKaáíkb1cl!Amů2q¡1Qas‘ÿÄpČaČČabcÿÄwíČaKáčKČíaákl!Qů12a¡ÑðÿÚ5aČKíaí?‡¦Q6–i3d¯Z5³2–Ö΀z’r¡_¢GêV‰þ€7ùεë¿é»CZ0Â~må7enc­V½vŒF¬ïůc2’6I'ÛÛÓ3õE¸EÕF·Ì'rÕÝþç;¨åéiKUç¥jI¸!¤Ð˜ËuîÊ{6³6×Rw¡‹aO/ÄdKòX~nÝac±pwÙ_÷!ùFrcêÕ:˜5‹íæ}zÔk¬Ô¤®e¯˜Uћéw{oí”e½B.ÑV:òáú5šbŸbNgø2i'£ÆVæiñP}‡í›ÖvN'årœÌq(ÛºUYsŽ(ìÉBiïܙ
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,2.aČůKíČaíČÿÄ.ČaČČKačÿÄ1iČČČČKÿÄpČČČČČČaáÿÄmíČÿÚ5aČKíaí?éČUµÀÑ6Œíij¦—F¢Œt'PAÿÙeEIeBIe/Wu11e/Hu17e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeÿûÆÿúÅÿúÆÿúÅÿúÆþùÄÿùÄþøÃýøÃýøÂü÷ÂÿúÅÿùÅþùÄþùÄþøÃþøÃýøÂý÷ÂûöÂûöÂùôÀÿúÅþùÄþùÄýøÃýøÃü÷Âü÷ÂûöÁúõÁùô¿ùô¿þùÄþùÄýøÂü÷ÂûöÁûöÁúõÀúõÀøó¾øó¾öñ¼þùÄýøÃü÷ÂûöÁûöÁúõÀúõÀøó¾øó½öñ¼öñ»ýøÃü÷ÂûöÁûöÁùôÀùôÀøó¾÷ò½öò¼õð»óî¹ýøÃûöÁûöÁúõÀùôÀøó¾øó½öñ¼öñ¼õð»óî¹ûöÁü÷ÂúõÀúõÀøó¾øó½öñ»õð»ôïºóî¹ñì¶ýøÃûöÁü÷ÂúõÀøó¾÷ò¼öò¼ôïºôï»óîºòí·ü÷ÂûöÁûöÁùô¿øó½÷ò¼õð»ôïºôï¹òí·ðëµü÷ÂûöÁü÷Âúõ¿ùô¾öò¼öñ»ôïºôïºñì¶ðë¶ü÷ÁûöÁúõÁúõÀøó¾÷ò½õð»ôïºòí¸ñí·ïê´ýøÃûöÁûöÁúõÀùô¿øó¾öñ¼óïºóî¸ñì¶îê´ü÷ÂûöÁúõÀúõÀøó¾øó¾õð»ôïºòí·òí·îé´ýøÂûöÁûöÁúõÀúõ¿øó¾öò½ôïºóî¸ñì¶îê´ýøÂü÷ÂûöÁûöÁùô¿ùô¿÷ò¾õð»òí¸ñì·îê´þùÄý÷Âü÷ÂúõÁûõÀúô¿ùô¿öñ¼ôï¹òí¸ðë¶eEIe/img11uDo

Jaroměřickýtvaroh

měkký

250g

Ceresol

rostlinnýolej

BrefWCčistič

750ml,vícedruhů

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,,9aČůKíČaíČÿÄpČČČČbcáÿÄviaČaKčČKíaá!lÁckvAaÑÿÄ1ČČČČaáKÿÄríČaČČČa1K2ÿÚ5aČKíaí?Ãî/§rÛç͖TiÔ̼'SZoë
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,,:aČůKíČaíČÿÄrČKaaáČKcÿÄ!iKČaabČKaí!kQaálABqÿÄ.ČaČČČaábÿÄ1íČČČČKÿÚ5aČKíaí?줔©­Êu`ÓvX`.]5ªT¥1Þ,GÛÚM|z«çU£M{³í§ªWi·ÈČm-j®ô´3wã,Ÿ[àČ0ÿÙeEIeBIe/Wu57e/Hu8e/BPCu8e/CSu/RGBe/Fu[/DCT]eIDeÿØÿîgAdobedČÿÛCde=e,===hgim!nmkkm( 3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,,9aČůKíČaíČÿÄrČKaácČabÿÄ(iKáačbČKaáím!ůbklvw1QRqr‘¡ÿÄ.ČaČČábČKÿÄ.íČaČČK12ÿÚ5aČKíaí?ïWNáH݅ꈨíúËJÃJyµ©ø@dST-ʂû³g§¶Éè>H™UpY1åiköÀ.ê1s‘^¦hrv-úŸÐ!ÿÙeEIeBIe/Wu11e/Hu55e/BPCu8e/CSu/RGBe/Fu[/DCT]eIDeÿØÿîgAdobedČÿÛCde=e,===hgim!nmkkm( 3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,7=aČůKíČaíČÿÄ.ČaČKaácÿÄ iČKaaČČíKa1k2‘ÿÄ1ČČČČKaÿÄpíČČČČČí!ÿÚ5aČKíaí?í55eÛXÍskÐüÖFybH™7֗6W‘8c|„i–¤ti´†Ùcۆ '}’HvÿÙeEIeBIe/Wu11e/Hu55e/BPCu8e/CSu/RGBe/Fu[/DCT]eIDeÿØÿîgAdobedČÿÛCde=e,===hgim!nmkkm( 3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,7=aČůKíČaíČÿÄsKKaaáČKbčÿÄ iKKKaČKČía!ků1ÿÄ1ČČČČKaČÿÄríČČČČČČČíK!1ÿÚ5aČKíaí?èeÖ°_À._|d7(5ªÙ…[«XHx£
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,č®aČůKíČaíČÿÄ.ČaČKacčÿÄviČKKČaáaČaKíákm!clů1Qq±ÿÄrČČČaČáČKabÿÄ7íČČaaČKaák1AÿÚ5aČKíaí?éutvé=­Âš²²ÉÖ8ÆçÆüa3Ük~²Óën,sggÞÎÛ}>îþ[ý~sn'0ž]8ÝF}xe7‰ÔÇôpõh×mœÛ²ÎßzÀ

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,K®aČůKíČaíČÿÄnČČčÿÄmiČÿÄ1ČČČČaáÿÄmíČÿÚ5aČKíaí?¤À aÿÙeEIe.9894047u0u0u1u550.6699829u681.8200073uTme/F28u8.4uTfe.16uTceuTje9.65u0uTde.18uTceuTje7.45u0uTde1.78uTceuTje9.65u0uTde.05uTceuTje5.47u0uTde.02uTceuTje5.78u0uTdeuTje-12.87u-9.39uTde.12uTceuTje10.11u0uTdeuTje/F26u5.88uTfe-27.19u-7.82uTde1.34uTceuTje7.76u0uTde.09uTceuTje5.03u0uTdeuTje8.2u0uTde1.35uTceuTje7.31u0uTde.18uTceuTje-37.28u-7.82uTde.16uTceuTje10.19u0uTde.11uTceuTje7.7u0uTde.13uTceuTje5.83u0uTdeuTje6.7u0uTdeuTje5.19u0uTde.07uTceuTje4.83u0uTdeuTje/img45uDo

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,dlaČůKíČaíČÿÄ.ČČČČČKábcÿÄ2iČaKČbČKíab3ák1AÿÄ.ČČaČČKácÿÄ7íČKKaČíKá!ů1ÿÚ5aČKíaí?îö—Î9‡ŸŸlÌ»½¿Ž^~~eÈkGFܽ

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,i6aČůKíČaíČÿÄ.KabcČKaÿÄ iKČbČČČKaábíkc1ÿÄ1ČČČČKČáÿÄpíČaČKíÿÚ5aČKíaí?9Žóªº.³{ì:ÒN‘áfPčÁů¥5¨ºůg‹í픩Ñk±ŽÿnÑ,‚,{sÊÚäǨÿÙeEIe/img63uDo

15,

100g=6,36Kč

Ceresol

rostlinný olej

1 l
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,bœaČůKíČaíČÿÄnČČčÿÄmiČÿÄ1ČČČČKáÿÄmíČÿÚ5aČKíaí?¤€À°ÿÙeEIe/img48uDoe/img49uDoe/Patternucs

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,elaČůKíČaíČÿÄ.ČČČČČabácÿÄuiČáKKaČČKkQaíb3á1AÿÄ.ČČaČČKácÿÄsíČaaČKíáů1ÿÚ5aČKíaí?Þå2¬j›

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,i6aČůKíČaíČÿÄ.KabcČKaÿÄ iKČbČČČKaábíkc1ÿÄ1ČČČČKČáÿÄpíČaČKíÿÚ5aČKíaí?9Žóªº.³{ì:ÑN‘áfPčÁů¥1QHůg‹í픩Ñk±ŽÿnÑ,‚,{sÊÚäǨÿÙeEIe/img84uDo

32,

s7930*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCBěffkhk'll'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀhah2GB2ChBGhBÿÄ1BGGCGLBJSÿÄs5BCCGBBBCGLhi13qÿÄnBGBBGJCÿÄmhBBBBCÿÚ,GBChGh?ÕÔâïš'‡¦¬u¤C'K‡Šöá­ohw•R¥§Õ6GGSðÇvþC­••7Wtž™onÿÙcEIc/img51tDoc/img52tDocBIc/Wt31c/Ht4c/BPCt8c/CSt/RGBcIDcόrϋrЌsЌrЍsҎt֐uבvߖyâ—zå˜|ç˜{é˜{è–xé”vçrçoæ‰kåƒgäcây^átZßoUÞhOÝbKÛZFÚSBØL>×F;Õ@7Ô95ޖzߗ{ߗ{à˜|à˜|á˜|â™|ãš}æš}è›~èš}êš}è—zé—yè”vç‘sçŽpæŠlå„häeâ{_ávßpVßkRÜeMÜ^IÚUCÙO?×IÕD:Õ@7۔yà˜|á™|ä›~ä›~着靀ꞁéꝀé›~ê›}é˜{é—zè•wè“vçqçoæ‡kå„hãcâz_áuZàoUÝiPÜcMÛ]HÚVDØN?×H

s7930*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCBěffkhk'll'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀhaclGB2ChBGhBÿÄoBBBBBBCLJGSÿÄt5BJCCGBBCiQGhL3J1AÿÄ9BBGBBCJSÿÄ1hBGGBChJ21ÿÚ,GBChGh?Ýå ¬j†C£UUvnrýgÏ/³ãGFÛzô‹lE¶@4b«‹lE¶@9.-±mÙ`¸¶Ä[dB‚âÛhmSč‹líñ߬ZßÓ8íÁ×úVð˜ÿÙcEIc/img58tDoc/img59tDocBIc/Wt80c/Ht6c/BPCt8c/CSt/cs3cIDcCBJGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGSSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLaaWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááccáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááácEIcBIc/Wt20c/Ht5c/BPCt8c/CSt/cs2cIDcååååååååååååååååååååïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþcEIc/img96tDo

s7930*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCBěffkhk'll'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀhas9GB2ChBGhBÿÄ9BGBJSWCÿÄ35CCBCWGBCJL1hjm22BRÿÄnBGBBCJÿÄ9hBGBBGhiÿÚ,GBChGh?¾»=*ÞÐBn¸šûACÈÕ^ٞé3Û0¶ÞÒeŠ×­č¨jÇÈoß5ŸRWÄm¸mWÿÙcEIcBIc/Wt42c/Ht13c/BPCt8c/CSt/RGBc/Ft[/DCT]cIDcÿØÿîěAdobedBÿÛCácčcačččfě5k3lkiik(s7930*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCBěffkhk'll'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀha*GB2ChBGhBÿÄoCGBCGBJSÿÄt5CBGJGBCGJhikAQj31ÿÄnBGBGJSÿÄřhCCCGBCJh3L1QÿÚ,GBChGh?ç0Fœý¬c•§Am¥0Ë&Ã5j¡WЭ£áZ,òK²j“ä6-qËÐèÚ
s7930*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCBěffkhk'll'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀha5řGB2ChBGhBÿÄ9BGBJBGLSÿÄr5CGBBBBCJhL3GÿÄmBBBBJGLÿÄohBBBGBCGhiÿÚ,GBChGh?f?˜¾mh¶9ꋪ²ÊßPŽVě¸`=½Û[áčŸt©ÂýMk4ƒz°S³ƒ˜eJb¹KÿÙcEIc/img84tDoc/img98tDo
s7930*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCBěffkhk'll'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀhaorGB2ChBGhBÿÄ1BLBBGJLSWÿÄ 5GBBJGBGCLJ3ABSh2ÿÄnBGBBCJÿÄmhBBBhiÿÚ,GBChGh?·cžŽ½‡‘åvOdeªô^Ìq7FÓ¦f«WűEÙ¢>ÐNÚ^J‡AòccIoDæy¹ë+M®åHoð@i‰ÈQ[kËjaÃÿÙcEIcBIc/Wt10c/Ht1c/BPCt8c/CSt/RGBcIDc[;/lG8}SBŒ]K—eQ¡kW¦oZ¨p[ªr©q[cEIc/img66tDoc/img99tDo

37,

100ml=5,05Kč

;1,L?8aaK1zu6*v2'!kh5dčcČkg=pkhrnkd,čČČČ5e,kig-w!
v-w2v6.=dčáaami1ígkg5čcbčcbčccaaK'u :/*5+090+SC:kh5=.(ů7psnld,cČČČ!spsmíbáábáadčcbbáááa,vu;.
O@71kh@/'/zu5e,ČČ7+z5d,kiČČČČ,čč.0ů4*z,z!;0+XG
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,ůíaČůKíČaíČÿÄrKaČbKaáčÿÄ-iáabbdČKaáíkb!ůAQcl1‘“mnSUa¡±²ÑÿÄpČČČČČČaKbÿÄ íKKaaČKíak1m2QÿÚ5aČKíaí?çqk.ÐtäT‹E'[Ԋþaúö6×'ëw2êg
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,cOaČůKíČaíČÿÄ1ČČČČčÿÄmiČÿÄpČČaČKáÿÄmíČÿÚ5aČKíaí?Ò@`iČ/ÿÙeEIeBIe/Wu19e/Hu5e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeÿûÇÿûÆÿûÇÿûÆÿûÇÿûÆÿûÇÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿúÆÿûÈÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÇÿúÇÿûÇÿûÇÿûÈÿûÈÿûÈÿûÈÿûÈÿúÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿúÆÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÇÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÇÿúÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÈÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈeEIeBIe/Wu59e/Hu5e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeòòìôôú÷ò¾ýøÂÿûÆÿûÆÿûÆÿúÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÅÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÅÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÅÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÅÿûÆÿûÆÿûÆÿûÅÿûÆÿûÅÿûÇÿûÆÿûÇÿûÆÿûÇóòìõõú÷ò¾ýøÂÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÆÿúÅÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆôóíôõúøòÀýøÂÿûÆÿúÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÅÿûÆÿûÆÿûÆÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿûÇÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÇÿûÇÿúÆÿûÇóòìõõû÷ò¿þøÂþúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÅÿûÆÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆÿûÇÿúÆÿûÆÿúÆóóíõõû÷òÁý÷ÁÿûÆÿûÆÿûÆÿúÆÿûÆÿûÆÿûÆÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿûÆÿûÇÿûÆÿûÇÿúÆÿûÇÿûÆÿûÇÿûÆÿûÇÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈÿûÇÿûÈeEIe/img104uDo

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,ůmaČůKíČaíČÿÄrČaČČaácbčÿÄziKKKKČKčČKaáík!bcl3ACQa±ÿÄpČČČČČaKČáÿÄ7íČČbČKČaík12ÿÚ5aČKíaí?ô¤E•gtÉk ÖÓG,TÅåÓÇůK@ëfco0O@±Ññ¹sÈ¥«V§p§ù/r/•+rl»“P“Úûwò54Ëp]÷ !Ä[žÔCm¾£þsŠ>-¿ ,‡ČgÍ1@b ÿÙeEIeBIe/Wu10e/Hu31e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeõ³‘õ¶”õ¸—öºš÷½÷¿¡ø¤øçùÆ«øÇ­ô²õµ“ô·–÷ºšö¼›÷¿¡÷Á£øçøÅ©øǬô±õ´‘õ·•ö¹˜÷¼›ö¾ž÷Á£÷¦øÅ©øÇ«ô°õ´‘õ¶”÷¹—ö»›ö½ö¿¡øÂ¥÷çøÆ«ö°ö³õµ“õ·–ö»šõ¼ö¿ øÁ¤ùħøÅ©ô®Šõ²Žõ´‘õ·•ö¹˜ö¼›õ½ž÷À¢÷Ã¥øƪõ®Šõ°õ³‘õ¶”õ¹—õºšö¾žøÀ¢ùÃ¥÷çó¬‰õ°õ²÷¶“ö·–ö»šö½÷À¡÷Á¤øçô­‰õ°Œõ²ö´’õ·–ö¹™÷¼œ÷¾ ø¤÷çóª‡õ¯Œô°õ³’õµ”ö¸˜ö»›÷¾žöÀ¡÷Ã¥ó«‡ô®Šõ±Žõ³õ¶”õ¸–ö»šö½öÀ¢øÂ¥ò«…ô®‰õ°‹õ³õµ“õ·–õ¹˜ö¼ö¾ ÷Á¤ó«†ô­‰õ¯Œô²÷¶“õ·–öº™ö¼›÷¿ŸøÁ£ó©„ô­‰ô®Šö²Žö³‘ö¶”õ¸—ö¼›ö¾ž÷À¢ó©„ò¬‡õ¯Œõ°õ²õ¶“ö¹˜öºš÷¾ž÷À¢ó¨ƒõ«†ô®‰ô°õ±õµ’õ·•öº™ö¼œö¿ ò¤ô¨„ô­‰ô¯‹÷²õ´‘ö·•õ¸—÷¼œ÷¿Ÿäēö¨ˆõ¦†ô­‰õ¯ò³‘õ´“ö¹˜ö»šö½­ÜsÌݍõ¨ˆó²ô°ö¶“õ·–ö»š÷¼œ¢ÎX§Ô`Åރô»”õ©‰ô±õ´’õ¶•õ¹™÷¼œˆÃK˜ÊNŸÓÒْø¬‹ò±Žõ²‘õ¶”ö¹—÷º™€¿HŒÆE‘ÉM°Øo绌ó©Šñ°ó´’ò¶•õ»š§ÎyÍc°Õ}¿Þ…Ûק÷³˜ò¯Žó±Žõ²õ¹—»ÕšÃižÌp°Õ~Çá¬ñ÷ëòïåóíÜôÚÅò³•Ô⺐Âs|¼Y£Îv­Ò~ÚçÃìóãêñâìöéõåÑØå½~º[c³D‹ÂeÄhºÙ’Õä¼áìÓãíÖãðÚÃÙ£tµ]¬Mi±S†½k¦ÌƒÈÞ«àêÔäíÙäë٦˃m±YY£Of­X•Å…¥Ì‰¾Ù£ØæÊÖåÊÝéÕ~º`c­OIAY¥Oˆ¿s»×¢ÉÞ³ÕãÉßëÔáéØH 9a­OPŸI]¨T»c³Ó™ÇÚ´ÎàºÔâ½Øä¸7”9U¤Jk®[v¶g‚»h¬Ñ‰ÂÚ­¼Ø‘ÆܞÜéÉeEIeBIe/Wu4e/Hu9e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeó× óØ£óÙ¦õÛ©ò՟óØ¢óØ¥ôÚ¨ò՞óÖ óؤóÙ§ò՜ó× ó×¢ôÙ¦ó֛óןóØ¡ôؤò՚ó֝òÖ ôØ£òԚó՜ó× óסñԙò՜ò՞óØ¡òԙò՛ò֞òÖ eEIe/img51uDoe/img52uDoe/img53uDoeBIe/Wu15e/Hu4e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeØÀÙÁÛÃÜÃÞÅßÇâÊäËèÏêÐìÒîÔðÖòØôÙäËäËåÌæÍæÍèÏéÏêÑìÒîÔîÔñÖðÕñ×ò×ÞÅÞÅßÆßÇàÈáÈâÉâÉãÊãÊãËäËäËæÍéÐØÀÙÁÙÁÙÁÙÁÚÂÙÁÙÁÙÁÚÂÙÁÚÂÛÂÞÆáÈeEIe/img54uDoe/Patternucs

3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,elaČůKíČaíČÿÄ.ČČČČČKbácÿÄ2iKKČáaČKkaábí31AÿÄ.ČČaČČKácÿÄríČKaČKáů1ÿÚ5aČKíaí?ÝÝ'Æ6Œc“m››¿[H6(9uÈÕ¤ÏÔ³ÓÑÑÈÈƺº·¬«©ŸŸœ“”•„„~`]FZWDSQ@OM;HG7ÎÛ¦ÕÛ¥ÛÛÇØ×ÖÎÍËÁÀ½¶µ²©©©ŸŸ |ycliOfdN^GUS?Á×ÑÞ¥ÓÛªßà×ÛÚØÒÒÏÈÇŽ»·®°±ž’€~`|y^mkSecLéíÞÙã®ÕߟÞâ¹ææåàßÞØ×ÒÐÐÌÇÇÿ½¼œšx”oŠˆj~{`çìÊÈÛzÖâ¥ßæÆïðñëêäææàÜÜÙÓÔÏÐÑÕ»¹ ®©§¤‚š˜uÊޓÍރÝç¶òòíõóñòðëííéèçâæäßàßá×ÖÌÈŗÄÀ—·´°Ñ_Ôâàè±ûùûõôïôòïòóîííèëêåèèåååäÜÙ¯ØÓ¥ÑÍ ©Ð[Ýæ¤Õäˆú÷ùùùø÷öðööóóòíññìððìîíîéçËéä­äౚÊ9ßëÂØå£íïÛùùûùøõõôïõôðôóíôôîññðòñçòí·ñí¹¶5Ùå°åëÄãë¾ñóäöõñ÷ööööòõõïôóïõõïöõö÷óÅøó¼Îà­ÝéÁÕä¤áêÃéìÊöõðôôðöõðõôðöôïôôïöõøøöÙüö»Õã¦áêÃÏá£ÞéÅåêÀïðÝ÷öôõõð÷öóöõñööñööóøöíü÷º×ä®ãêÆÕã´ßêÊäëÂëï×øõóõõñõóîõôðõõîõöô÷ööû÷ÂÔå­ßé½åìÍáêÇçíÖëïÔöôïõõòöõðöõò÷öñõõò÷ö÷ú÷ØÝè¿Ñà›íñâéíÛêïßìïÛóòçôôïõôð÷öó÷öòöõïöõõ÷õìeEIeBIe/Wu21e/Hu25e/BPCu8e/CSu/RGBe/Fu[/DCT]eIDeÿØÿîgAdobedČÿÛCde=e,===hgim!nmkkm( 3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,rnaČůKíČaíČÿÄrKaČbácčKÿÄ
U–3âF®Œ;čv”¥¢fÔÏOVCL„¹Ž6[Û²tîkÍWê
3.!0*21/*.-4;K@48G9-.BYBGNPTUT3?]cRbKSTQÿÛCČghhmím'nn'Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQÿÀí,ůlaČůKíČaíČÿÄrKaČáKbcaÿÄ
pŠ]O}9Lz,Ar!Am!]xGcyW^w=Dg0@`-B^4Eb,bnUOa8O^DIW@eEIeBIe/Wu13e/Hu7e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeÈݚÊݏËޖÙã°Þé¼çëØéíÚìïèåì×ù÷øºÔ›}¶T`­2ÉݘÅچ´Óm¸ÕxÎߚàêÉéìâîïçÖâÀçêÞóðïäèÙÂØ áêÍåëÒÐબÏn¥ËbÍß®èíãáçÔËݽÆÙ´ÇØ®ÙâÆßçÍØã¿àçÈíîëãæÖ¢Án•Âf¸ÐšËØ·ÂÒ­°Æ‘“¹l¦ÁƒÁϱØãÀÒÞ»áæÜõñõÕÚÆd¥@v®R·Ê ºÊ­¥»Šªh‡¬l°Â¾Ñ€ÆÔ­ÁаËÔ¼Æϳc™FF.›³„°½›š­zœhe“Rœ­†¼r£»|˜²z«snœPQ‰85}wh“T›g€™lv‘dh‡R{’feEIeBIe/Wu9e/Hu4e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeâàÉ×ÕÀÏ̸ÄÁ®¼¹§´² ¬ª™§¥•¢ ‘ïíÔæäÍÜÚÄÔÒ½ÌɵÄÁ®º¸¦´² ­¬›öóÚîìÓèæÏàÞÈØÖÁÐ͹ÈƲÀ¾«¸¶¤úøÞöôÛòð×îëÓåãÌßÝÇ×ÕÀÒлÈƲeEIeBIe/Wu19e/Hu16e/BPCu8e/CSu/RGBeIDe][Ma_QdcUii[rrcyxi€r…„vŠ‰z‰ˆzŠ‰{†…x‰ˆ|‡†y‰ˆ{Œ‹~‚’‘ƒ‘ƒdcTkj[tsc{{j…„tŽ}™˜ˆ¡Ÿ¦¤”¦¥•¤¢’ž›š‹”“…“’„’‘ƒ“‘„•”†“’„qp_zyh…„rŽŒ{™˜†¤¢°®›¸¶¢¾¼©¾¼©»¹§±¯žª©™ Ÿ›—•‡–•‡•”†’‘„ƒ‚oŽz˜—ƒ£¡®¬—º·¢ÄÁ¬ÊȲÎ̶ÎÌ·ËÈ´Á¿¬¸¶¥¬ªš£¡‘œšŒ—•‡–•‡’‘ƒ›™ƒ¥£³±š¼¹¢ÇìÐεÚØÀßÝÅåäËâáÉÞÜÆÕÓ¾ÊÇ´º¸§®¬œ£¢’žŽ˜—‰•”†°®”»¸ ÆêÎ̲ÖÔºÞÜÂæäÊëéÏîíÒíëÑèæÎàÞÈÕӾů¸¶¥«ªš£¡’›š‹•”†ÇĦÏÍ°Ù׺ßÝ¿æäÇëéÌóñÓõó×÷õÚõóÙóðØêçÐáßÉÑϺÇı¸µ¤®¬œ£¡’›š‹ÖÔ³ÞݼæäÄìéÊðíÍõóÓùöÙúøÜûùÝûùÞùöÜòï×ëèÑÝÛÆÑϺÃÀ­·µ¤¬ªš¡ èåÂíëÈòïÍõòÑú÷ÖüùÚÿüÝýûÝþüàþüàýûà÷ôÛõòÙèæÏßÝÇÒÏ»Çı·µ£¬ª™òïÉ÷ôÏùõÑüùÕýúØþûÛÿüÝÿýÞþüßþüßýûßüùÞùöÝñîÕêèÑßÝÇÒлÇıº¸¦ú÷ÏýùÓþûÖÿû×ÿýÙÿüÛÿýÝÿýÝÿýßÿýàÿýáþûàûøÞ÷ôÛòð×èåÎÞÜÆÒлÉƲüùÐÿûÔÿûÖÿû×þü×ÿýÚÿüÛÿýÜÿüÝÿýßþüßþüàýúßüùßøõÜñïÖëèÑáßÉÖÔ¿ÿüÒÿûÓÿüÔÿüÕÿü×ÿü×ÿýÚÿüÛÿýÜÿýÝþüÞþüßÿýáþûàýúáùöÜöóÚîëÓåãËÿûÒÿüÓÿûÓÿüÕÿüÖÿüØÿüÙÿýÚÿüÛÿýÜþüÝÿüßþüßþüàþüàüùßùöÝôñÙíëÒÿûÎÿûÑÿüÓÿüÔÿüÕÿûÖÿýÙÿüÙÿýÛÿýÛÿýÜÿüÜÿýÞÿýßÿýàþüßüùßøöÛ÷õÛÿûÏÿüÑÿûÑÿüÓÿûÓÿüÕÿüÖÿüØÿüÙÿýÛÿüÛÿüÛÿüÝÿýÞþüßÿýàþüàýûßüùÞeEIe/img63uDoe/img64uDoeBIe/Wu4e/Hu1e/BPCu8e/CSu/RGBeIDe¶´£·µ¤¸¶¥·µ¤eEIeBIe/Wu19e/Hu3e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeRQHOMELJBGE>BA:@>8>=6ED=CB;BA:A@9FE>MLD[YPhg]|{oŽ€¤¢“±¯Ÿ½»ªÅ°USJTRIRPHOMELJCJHAJHAHF?HG@KIBTRJ`^Tnmb‚t—–ˆ®¬œ¾¼«ËȶÔÒ¿eEIeBIe/Wu24e/Hu12e/BPCu8e/CSu/RGBeIDeE‘

sů5.z1ks=6,45Kč

Nazábradlí.TřinovinkydomaZprávykrátceZemřelpěvec

Vevěku81letzemřel
vsobotuvMariánskýchLázníchvýznamnýčeský

barytonista,opernípěvec
apedagogRenéTuček.
ČešivčasopisuPodnázvemAttheHeartoftheBonfirevyjdevříj-novémčísleprestižního
hudebníhočasopisuSonglineskompilačníCDsčeskouworldmusic.Ob-
sahujepísněIvyBittové,MartyTöpferovéčikapel

JablkoňaHradišťan.Rekonstrukcekina

VLomnicinadPopelkou
naSemilskusevčeralidépřišlirozloučitski-nem.Budovuz50.let
čekárekonstrukcezhru-baza24milionůkorun,
dalších10milionůbudetřebanamodernívybave-níadigitalizacikina.ČTK
inzerceDoPoličkymíříhvězdypantomimy


MIME FEST METRO

PDF file: MIME FEST-METRO.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz