DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

SH RTB 20180117 Soutěžní řád boccia MŠMT 2018 (3)

SH RTB 20180117 Soutěžní řád boccia MŠMT 2018 (3)
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aThg

PDF file size:
354.4 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/Thg.pdf
Download: SH_RTB_20180117…18 (3).pdf

Date saved:
February 28, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document SH_RTB_20180117_Soutěžní_řád_boccia_MŠMT_2018 (3).pdf:


Česká federace Spastic Handicap, z. s.

Soutěžní řád

BOCCIA

2018

Ze dne: 15. 1. 2018

Platnost od: 25. 1. 2018

Zpracoval: za Realizační tým boccie Marián Lačný, koordinátor SH pro TJ/SK
(po zásadních změnách v podmínkách pro financování na rok 2018 z MŠMT)

Schválil: vedoucí RTB, Pavla Přistoupilová

Dne: 25. 1. 2018

1. Základní ustanovení

1.1. Pravidla
Hraje se podle aktuálních pravidel boccii BISFed a podle tohoto soutěžního řádu (dále též SŘ 2018).
Po dobu platnosti pravidel budou jejich změny a dodatky uvedeny jako příloha tohoto soutěžního řádu.
Soutěžní řád řeší národní soutěž České federace Spastic Handicap v boccie na rok 2018 - I. a II. ligu.
Tento SŘ řeší pouze domácí soutěže (na národní, ne regionální úrovni) bez mezinárodní účasti.

1.2. Schválená nominace hráčů
Hráči pro sezónu 2018 jsou nominováni vedoucím RTB do jednotlivých úrovní národní soutěže
(v jednotlivých soutěžních třídách) podle konečného žebříčku po BARÁŽI 2017.

Účast nominovaných hráčů pro sezónu 2018 musí mateřské TJ/SK písemně potvrdit a zaslat ke
konečnému schválení vedoucímu RTB nejpozději do 15. ledna 2018. Právo účasti v soutěži 2018 mají
pouze ti hráči, jejichž jména budou uvedena v konečné nominaci, kterou vedoucí RTB zveřejní
nejpozději do 25. ledna 2018.
Po 25. 1. 2018 je nepřípustné do národní soutěže dodatečně nasazovat nové hráče nebo nahrazovat
nepřítomné hráče jinými hráči.

1.3. Sportovní oblečení
Na soutěžích pořádaných Českou federací Spastic Handicap (dále též SH), mají hráči, spoluhráči a
asistenti povinnost nastupovat ve sportovním oblečení (dresu), reprezentující jejich TJ nebo SK.

2. Druhy soutěží

2.1. Národní soutěž – I. liga
2.1.1. Garantem soutěže je SH. Pouze SH může pověřit pořádáním jednotlivých kol národní
soutěže některou ze sdružených TJ nebo SK, které jsou pro rok 2018 oprávněnými
žadateli pořadatelských projektů a grantů. Tyto akce budou následně zařazeny do
kalendáře SH jako oficiální republikové akce, čímž TJ/SK splní podmínky MŠMT (4
republikové akce ročně) pro možnost TJ/SK vykazovat své sportovce v kategorii:
výkonnostní sportovec.
2.1.2. I. liga 2018 se pořádá pro hráče, kteří byli nominováni (podle konečného žebříčku po
BARÁŽI 2017) v jednotlivých soutěžních třídách následovně:

2.1.2.1. jednotlivci BC1 – 8 hráčů

2.1.2.2. jednotlivci BC2 – 8 hráčů

2.1.2.3. jednotlivci BC3 – 8 hráčů

2.1.2.4. jednotlivci BC4 – 8 hráčů

Počet hráčů BC4 může být v I. lize vyšší než 8 (maximálně 11 hráčů) v případě, že celkový
počet hráčů přihlášených do II. ligy na sezónu 2018 nebude dostatečný (minimálně 4 hráči).

2.2. Národní soutěž – II. liga
2.2.1. Garantem soutěže je SH. Pouze SH může pověřit pořádáním jednotlivých kol národní
soutěže některou ze sdružených TJ nebo SK, které jsou pro rok 2018 oprávněnými
žadateli pořadatelských projektů a grantů. Tyto akce budou následně zařazeny do
kalendáře SH jako oficiální republikové akce, čímž TJ/SK splní podmínky MŠMT (4
republikové akce ročně) pro možnost TJ/SK vykazovat své sportovce v kategorii:
výkonnostní sportovec.
2.2.2. II. liga 2018 se pořádá pro hráče, kteří byli nominováni (podle konečného žebříčku po
BARÁŽI 2017) v jednotlivých soutěžních třídách následovně:

2.2.2.1. jednotlivci BC1 – 8 hráčů

2.2.2.2. jednotlivci BC2 – 8 hráčů

2.2.2.3. jednotlivci BC3 – 8 hráčů
2.2.2.4. jednotlivci BC4 – minimálně 4 hráči, v případě nově přihlášených do

limitu 8 hráčů

V případě, že celkový počet hráčů přihlášených do II. ligy BC4 na sezónu 2018 nebude
dostatečný (minimálně 4 hráči), může být počet hráčů I. ligy vyšší než 8 hráčů – maximálně
11 hráčů (viz bod 2.1.2).
Počet přihlášených hráčů do II. ligy BC4 nemůže překročit stanovený limit 8 hráčů (maximální
počet hráčů BC4 pro I. a II. ligu 2018 je 16).
2.3. Mistrovství České republiky 2018 (dále též MČR)
2.4.1. MČR již podobu samostatného turnaje nemá. Je součástí I. ligy národní soutěže 2018.
2.4.2. Vítězové jednotlivých tříd celkového pořadí I. ligy národní soutěže 2018 získávají titul
“Mistr České republiky v bociie 2018 (v soutěžní třídě BC1, BC2, BC3 a BC4)“. Hráči na
prvních třech místech získají diplom, medaili a pohár.

3. Herní systém
Garanci čtyř republikových soutěží ročně pro všechny výkonnostní sportovce TJ/SK (v I. a II. lize
2018) zajistíme pořádáním společných čtyř kol pro I. ligu (cca 34 hráčů) a II. ligu (cca 24 hráčů).
Jednoho víkendového kola národní soutěže v boccie SH 2018 se tak zúčastní cca 58 hráčů.

3.1. Národní soutěž – I. liga
3.1.1. I. liga 2018 má 4 kola, přičemž jedno kolo se odehraje během dvou dnů jednoho víkendu.
3.1.2. V každé soutěžní třídě - BC1, BC2, BC3, BC4 – je celkem 8 hráčů (dle konečné nominace
hráčů pro I. ligu 2018).

3.1.3. Národní soutěž se odehraje systémem každý s každým bez následného „pavouka“.
Během prvního a druhého víkendového kola národní soutěže I. ligy odehraje každý hráč ve
své soutěžní třídě prvních 7 zápasů, během třetího a čtvrtého kola dalších 7 zápasů, celkem
tedy 14 zápasů během čtyř kol.
(Např. jeden z osmi hráčů odehraje v 1. kole 3 zápasy, ve 2. kole 4 zápasy = 7zápasů, ve 3.
kole 4 zápasy, ve 4. kole 3 zápasy = 7 zápasů).
Po ukončení čtvrtého kola se získané body jednotlivých hráčů ze všech kol sečtou a zapíšou
do závěrečné bodovací tabulky pro určení konečného pořadí hráčů I. ligy 2018.

V případě, že celkový počet hráčů BC4 přihlášených do I. ligy 2018 bude vyšší než 8, bude
celkový počet odehraných zápasů záviset na celkovém počtu přihlášených hráčů.

3.1.4. Pro I. ligu následujícího roku 2019 bude automaticky nominováno 6 nejlepších hráčů
I. ligy 2018 v každé soutěžní třídě (dle konečného pořadí po čtvrtém kole).

Hráči na 7. a 8. místě sestupují do II. ligy národní soutěže SH pro rok 2019.

Zbývající dvě místa v I. lize 2019 doplní dva hráči, kteří se umístí na 1. a 2. místě ve II. lize
2018 (dle konečného pořadí po čtvrtém kole).

3.1.5. Hráči na prvních třech místech celkového pořadí I. ligy národní soutěže 2018 jednotlivých
soutěžních tříd získají diplom, medaili a pohár (viz bod 2.3.2. - MČR).

3.2. Národní soutěž – II. liga
3.2.1. II. liga 2018 má 4 kola, přičemž jedno kolo se odehraje během dvou dnů jednoho víkendu.
3.2.2. V každé soutěžní třídě - BC1, BC2, BC3, BC4 – je celkem 8 hráčů (dle konečné nominace
hráčů pro II. ligu 2018).

3.2.3. Národní soutěž se odehraje systémem každý s každým bez následného „pavouka“.
Během prvního a druhého víkendového kola národní soutěže II. ligy odehraje každý hráč ve
své soutěžní třídě prvních 7 zápasů, během třetího a čtvrtého kola dalších 7 zápasů, celkem
tedy 14 zápasů během čtyř kol.
(Např. jeden z osmi hráčů odehraje v 1. kole 3 zápasy, ve 2. kole 4 zápasy = 7zápasů, ve 3.
kole 4 zápasy, ve 4. kole 3 zápasy = 7 zápasů).
Po ukončení čtvrtého kola se získané body jednotlivých hráčů ze všech kol sečtou a zapíšou
do závěrečné bodovací tabulky pro určení konečného pořadí hráčů II. ligy 2018.

V případě, že celkový počet hráčů BC4 přihlášených do II. ligy 2018 bude nižší než 8, bude
celkový počet odehraných zápasů záviset na celkovém počtu přihlášených hráčů.

3.2.4. Pro II. ligu následujícího roku 2019 budou automaticky nominováni ti hráči II. ligy 2018
kteří obsadí 3. až 6. místo (dle konečného pořadí po čtvrtém kole).

Hráči na 1. a 2. místě ve II. lize 2018 postupují do I. ligy národní soutěže pro rok 2019.

Hráči na 7. a 8. místě ve II. lize 2018 sestupují na regionální úroveň pro rok 2019.

Zbývající dvě místa ve II. lize 2019 doplní dva nejlepší hráči v každé z obsazených soutěžních
tříd regionální úrovně 2018.

3.2.5. Hráči na prvních třech místech celkového pořadí II. ligy národní soutěže 2018 jednotlivých
soutěžních tříd získají diplom a medaili.

4. Bodovací systém
4.1. Národní soutěž – I. liga a II. liga
4.1.1. Bodovací systém je stejný pro celou národní soutěž.

4.1.1.1. vítěz zápasu hraného bez tie-breaku získá 3 body;

4.1.1.2. poražený v zápase hraném bez tie-breaku získá 0 bodů;

4.1.1.3. vítěz zápasu v tie-breaku získá 2 body;

4.1.1.4. poražený ze zápasu v tie-breaku získá 1 bod;

4.1.1.5. hráč, který není přítomen na zahájení zápasu, automaticky zápas prohrává skórem,
které koresponduje s největším bodovým rozdílem v „tabulce“ své soutěžní třídy;

4.1.1.6. v případě, že hráč nebo jeho asistent nastoupí k zápasu bez povinného klubového
dresu, dojde ke kontumaci zápasu ve prospěch soupeře;

5. Určení pořadí
5.1. Národní soutěž – I. liga a II. liga
5.1.1. Konečné pořadí jednotlivých hráčů po skončení soutěže určí:

5.1.1.1. body: hráč s vyšším celkovým počtem bodů získá vyšší pořadí;
5.1.1.2. minitabulka: kde dva nebo více hráčů má stejný počet bodů, jejich pořadí bude
určeno výsledky zápasů mezi těmito hráči sestavením minitabulky;
5.1.1.3. rozdíl skóre: jestliže rovnost bodů ze vzájemných zápasů těchto hráčů trvá, pak bude
uplatněn rozdíl skóre; v tomto případě bude počet obdržených míčů odečten od počtu míčů
uhraných a hráč s větším kladným rozdílem anebo s menším záporným rozdílem získá vyšší

pořadí;
5.1.1.4. vyšší počet uhraných míčů: jestli hráči mají i stejný rozdíl skóre, pak vyšší pořadí
získává hráč s vyšším počtem uhraných míčů;

6. Kategorie
6.1.1. V boccie neexistuje rozdělení do kategorií podle pohlaví. Muži a ženy hrají v soutěžích
společně v jedné kategorii.
6.1.2. Věkové kategorie v boccie nerozlišujeme.
(Pro interní potřeby statistického vykazování sportovců SH existuje rozdělení na dospělé a

mládež do 23 let.)
6.1.3. Věk se vypočítá podle ročníku narození a roku konání soutěže. Rozhoduje tedy věk, který
závodník dosáhl nebo dosáhne v roce konání soutěže.

7. Soutěžní třídy
Podle zdravotního postižení jsou hráči rozděleni do čtyř soutěžních tříd.

7.1. Soutěžní třída BC1
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC1 a dělí na dvě
podskupiny, a sice hráče BC1, kteří jsou schopni a hrají rukou a dále pak na BC1 „kopače“ (foot
player) – hráče, kteří nejsou schopni cíleného odhodu rukou, ale mohou míč do hracího pole kopat
nohou, která je v tomto případě méně zasažená spasticitou než horní končetiny.
Jsou to hráči s centrálním, neprogresivním těžkým neurologickým postižením.
Hráčům smí asistovat jeden sportovní asistent, který musí být ve vymezeném prostoru za odhodovým
boxem. Sportovní asistent nesmí připravit hráče na odhod nastavením vozíku nebo přípravou míče bez
toho, aby byl hráčem pověřen to udělat. Sportovní asistent nesmí být v přímém kontaktu s hráčem
během odhodu/odkopnutí.
Tito asistenti vykonávají úkony jako:
- seřízení nebo stabilizace hracího vozíku

- podání míče hráči

- uválení míče

7.2. Soutěžní třída BC2
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni, dle pravidel BISFed jako BC2.
Jsou to hráči s centrálním, neprogresivním těžkým neurologickým postižením.
Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o
asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu do kurtu.
7.3. Soutěžní třída BC3 (hráči používající pomocné prostředky)
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC3 (hráči se spastickým i
nespastickým postižením – BC1 (CP) nebo BC4 (nespastik) funkčně odpovídající třídě BC3) .
Jsou to hráči s velmi těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin. Hráči jsou závislí na pomoci
nebo na elektrickém vozíku. Hráči nejsou schopni funkčního úchopu nebo odhodu, ale mohou mít
zachovánu schopnost pohybu v paži. Funkční rozsah pohybu je však nedostatečný k tomu, aby umožnil
cílený odhod míče do hracího pole.
Každý hráč může mít sportovního asistenta (spoluhráče), který zůstává během hry v odhodovém boxu,
ale musí zůstat otočen zády k hrací ploše s pohledem odvráceným od hry. Sportovní asistent u BC3
nesmí připravovat vozík, rampu ani míče na hru bez toho, že by byl k tomu vyzván svým hráčem.
Sportovní asistent BC3 se nesmí dívat do kurtu během nastavování rampy. Sportovní asistent nesmí mít
přímý fyzický kontakt s hráčem během odhodu včetně pomoci hráči strčit do míče tykadlem.

7.4. Soutěžní třída BC4
V této třídě soutěží hráči, kteří jsou klasifikováni dle pravidel BISFed jako BC4 – nespastického
postižení a hráči BC4 hrající nohou.
Jsou to hráči s těžkou pohybovou dysfunkcí všech čtyř končetin v kombinaci s chabou dynamickou
kontrolou trupu, jež jsou jiného než mozkového původu, nebo degenerativně-mozkového původu.
Hráč je schopen projevit dostatečnou zručnost k důslednému zpracování a odhodu míče do hracího
pole buď rukou, nebo nohou. Je zřejmý chabý úchop a uvolnění, v kombinaci se špatným načasováním
vypuštění míče a dotažení pohybu. Lze si také povšimnout nedostatečné kontroly hladkosti a rychlosti
pohybu a synchronizace.
Hráči nemohou mít sportovního asistenta během hry. Hráči mohou ve svém herním čase žádat o
asistenci rozhodčího, aby jim podal míček, který jim upadl, nebo při vstupu do kurtu.
Hráč BC4, který je v klasifikačních pravidlech BISFed popsán jako hrající nohou, může mít
sportovního asistenta, který musí být za hracím boxem ve vyznačeném prostoru. Sportovní asistent
nesmí připravit hráče na odhod nastavením vozíku nebo přípravou míče bez toho, aby byl hráčem
pověřen to udělat. Sportovní asistent nesmí být v přímém kontaktu s hráčem během odhodu/odkopnutí.
Tito asistenti vykonávají úkony jako:
- seřízení nebo stabilizace hracího vozíku

- podání míče hráči

- uválení míče

Přílohy SŘ 2018

Příloha č. 1 - seznam hráčů národní soutěže I. ligy 2018

Příloha č. 2 - seznam hráčů národní soutěže II. ligy 2018

Příloha č. 3 - seznam hráčů regionální úrovně 2018 (zbývající hráči III. ligy po baráži 2017 a nově

přihlášení hráči na rok 2018)

Příloha č. 1

Seznam hráčů národní soutěže I. ligy 2018

BC1

1. Cuřínová Kateřina JU

2. Blažková Simona JU

3. Pokorná Aneta JU

4. Smolík Ivoš VM

5. Sajdak Roman HR

6. Mikešová Simona JE

7. Kubát Jan JU

8. Vlk Jiří NL

BC2

1. Žabka Josef OA

2. Kořínek Michal SP

3. Bílek Martin OA

4. Petrák František JU

5. Wunsch Michal JE

6. Třísková Pavlína DS

7. Kreibichová Jiřina JU

8. Hruška Zdeněk JU

BC3

1. Vašíček Kamil BR

2. Peška Adam LK

3. Svojanovský Jiří HR

4. Drahonský Marek BR

5. Augusta Václav HA

6. Zdráhalová Michaela DS

7. Čermáková Marcela LK

8. Milková Vladislava BR

BC4

1. Bajtek Jan HR

2. Schmid Marek HR

3. Pros Michal JU

4. Hubalovský Petr SP

5. Kreidl Patrik SP

6. Ševčík Jakub JE

7. Chlouba Jaroslav HA

8. Procházka Radek BR

9. Tejkl Lukáš BR

10. Kaas Ondřej HA

Příloha č. 2

Seznam hráčů národní soutěže II. ligy 2018

BC1

1. Šotová Jana JU

2. Vacková Anna BR

3. Princová Michaela BR

4. Vlochová Nikol HR

5. Mach Michal NL

6. Machuta Jan JU

7. Skopalová Barbora HR

8. Meisnerová Lenka HA

BC2

1. Froněk Jakub JU

2. Horáček Petr OA

3. Kuhn Petr OA

4. Holcová Milana JE

5. Zdráhal Jan JU

6. Prouza Miroslav OA

7. Blahovec Jan JE

8. Kadur Michal BR

BC3

1. Meyer Josef HR

2. Běhounek Alois HA

3. Jandl Vojtěch LK

4. Danihelka Jan LK

5. Vlčková Lenka BR

6. Štická Miroslava JE

7. Bandžuch Martin LK

8. Křivánková Kateřina HA

Příloha č. 3

Seznam hráčů regionální úrovně 2018
(zbývající hráči III. ligy po baráži 2017 a nově přihlášení hráči na rok 2018)

BC1

1. Folvarská Marie DS

2. Delong Libor HR

BC2

1. Pirkl Michal BR

2. Koltáš Jan JU

3. Kovářová Kamila HA

4. Hořánek Josef HA

5. Lacinová Andrea OA

6. Krön Jiří SP

7. Malec František VM

8. Veik Marek NL

9. Bendová Zdena SP

10. Karchňák Vladimír HA

11. Tomáš Pavel SP

12. Medek Tomáš HR

13. Borkovec Roman JU

14. Šiffnerová Daniela HR

15. Kyclt Richard JU

BC3

1. Demeter Emil LK

2. Švecová Zuzana DS

3. Balíček Jiří SP

4. Rákos Miroslav SP

5. Hyrák Filip HR

6. Herzinger Václav HR

7. Švestková Eva BR

8. Sedláček Petr JU

9. Hoňková Tereza HRSH RTB 20180117 Soutěžní řád boccia MŠMT 2018 (3)

PDF file: SH_RTB_20180117_Soutěžní_řád_boccia_MŠMT_2018 (3).pdf

Soutěžní řád - boccia SH - 2016© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz