DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

leták A4

leták A4
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/acRF

PDF file size:
1301.8 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/cRF.pdf
Download: leták A4.pdf

Date saved:
October 25, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document leták A4.pdf:


Marián MARKO

Obec OSTRATICE
湥穜㌴ㄩ癩獬尳㜵慮摩摜㌴ㄩ琠


湡⁳瑡爩潳瑵扣攩
湥穜㌴ㄩ癩獬尳㜵慮摩摜㌴ㄩ琠湡⁰潳污湣愠潢散湜㌵ㅨ漩


穡獴異楴敜〳㝳琩瘩愩
Športový deň detí.

Keď dokžeme spoločne vytvoriť

niečo pre naše deti.
伩戩権攩摮尳㐱癡琩攩尰㌷㨠䴩愩爩椩尳㐱渠䴩愩爩欩漩Ⱐ㤵㘠㌴⁏猩琩牡琩楣攠ㄹ㜩
䐩漩搩尳㐱癡琩攩尰㌷㨠䴩楲潳氩愩瘠䤩条稠ⴠ䵉利䄠瀩栩漩琩漫摥獩朩測⁄漩汮尳㔱⁎愩尲㌲琩楣攠㌷Ⱐ䤩尰㌶伺″㐴㜹㘳㔠

Prečo som sa rozhodol kandidovať za starostu obce Ostratice?
• lebo som obyvateľ obce Ostratice, kde žijem od svojho narodenia a

nie je

mi ľahostajné v

akých podmienkach žijeme a

aké podmienky budeme vy-

tvárať pre naše deti, matky, otcov i

našich starých rodičov do budúcna.

• lebo starosta nie je len slovo a

funkcia, ale je to predovšetkým služba pre
všetkých občanov našej obce. Starosta tu má byť pre občanov a nie
občan pre starostu !
• lebo si myslím, že len spoločne dokážeme vytvoriť lepšie, zdravšie a

kvalit-
nejšie prostredie pre nás občanov v našej obce.
• lebo chcem, aby každý občan obce Ostratice bol hrdý na to, že žije v

našej
obci, ktorá sa bude naďalej rozvíjať, kde podmienky sa budú s

roka na rok

skvalitňovať
• lebo táto obec potrebuje zmenu systému vo viacerých oblastiach riadenia
obce, čo predstavím vo svojom programe.
• lebo som presvedčený, že každý občan ma právo byť vypočutý, čo ho naj-

viac trápi a

čo by sa malo zmeniť. Každý podnet občana by mal byť prero-

kovaný na obecnom zastupiteľstve a

výsledkom by mal
byť upovedomený.
Lebo chcem, aby každý človek mohol povedať

,,Je to obec kde sa dobre žije“
Moje ciele ako starostu obce:
• Vytvorenie odborných komisií pri obecnom zastupiteľstve z

radov občanov,
odborníkov, ktorý nie sú poslancami. Komisie budú predkladať odborné

stanoviská a

návrhy v

rámci svojej pôsobnosti.
• Komisia pre vzdelávanie, školstvo, kultúru a šport
• Komisia pre podnikanie, územné plánovanie a

výstavbu
• Zabezpečenie kamier so svetelnou signalizáciou na spomalenie rýchlosti, čo

prispeje k

bezpečnosti cestnej premávky v

obci.

• Dobudovanie chodníkov v

celej obci
• Triedenie odpadov zabezpečiť novými zbernými nádobami, samostatne
pre každú komunitu odpadu do každej domácnosti a

zabezpečiť ich vývoz
podľa určeného harmonogramu.
• Vybudovanie zberného dvora pre komunálny odpad, kde občania môžu
doniesť odpad celoročne nie ako to bolo doposiaľ dva krát do roka.• Obec zabezpečí stravovanie starších občanov a občanov v zlom sociálnom
postavení za zvýhodnenú cenu ako aj rozvoz tejto stravy
do miesta bydliska.
• Zabezpečenie prívodu vodovodu do Čaltíc.

• Rekonštrukcia a

rozšírenie verejného osvetlenia v

Čalticiach.
• Zriadenie schránky pred obecným úradom, kde občania budú môcť vyjadriť

svoj názor ako aj podnet k

práci starostu a

obecného zastupiteľstva . Táto

služba bude aj v

elektronickej podobe na webovej stránke našej obce.
• Zreformovať Ostratický informátor, kde okrem iného budú aj zverejnené
podnety občanov, ktorý sa budú môcť aj touto formou zapojiť do diskusie

spravovaní obce.
• Uzavretie kanálov na odvod dažďovej vody v

uliciach ako aj popri hlavnej

ceste v

celej obci.
• Budem organizovať a podporovať kultúrne a športové akcie pre deti a

pre

všetkých občanov obce
• Priblížim zasadnutie obecného zastupiteľstva prostredníctvom webkamery.
Všetky záznamy budú uložené na internetovej stránke obce.
• Zverejňovať sa budú všetky uznesenia, zmluvy a

faktúry.
• V čo najväčšej miery sa budem zapájať do eurofondov a robiť všetko pre to,

aby sme boli v

čerpaní eurofondov úspešný.

• Budem aktívne spolupracovať s

farským úradom na obnove kostola vo Veľ
kých Ostraticiach aj jeho okolia, aby sa opäť mohol stať dominantou našej
obce.
• Osadenie lavičiek okolo futbalového ihriska, ako aj celkové skultúrnenie
nášho športového areálu.
• Dobudovanie započatých projektov ako je detské ihrisko, kultúrny dom ...
• Zriadenie každoročne, „Kultúrne leto Ostratice“, kde bude celé leto využí-

vaný náš park na

kultúrne akcie.
• Zriadenie športovo-zábavného centra pre deti a mládež v

kaštieli, ktoré sa

môže využívať aj v

prípade nepriaznivého počasia.
• Zriadenie denného centra pre seniorov, kde sa budú môcť seniori stretávať

využívať priestory pre svoje aktivity.

• Využitie miestneho rozhlasu a

vždy v

sobotu budeme hrať a

gratulovať

všetkým našim jubilantom a

oslávencom obce zdarma.


leták A4

PDF file: leták A4.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz