DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Žádost - POLICIE ČR

Žádost - POLICIE ČR
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/adc8

PDF file size:
190.62 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/dc8.pdf
Download: žádost_o_stanov…OLICIE.pdf

Date saved:
September 15, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document žádost_o_stanovisko_-_POLICIE.pdf:


Ve Stašově 7. 7. 2017

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Beroun

Dopravní inspektorát

Tyršova 1635

266 50 Beroun

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PÍSEMNÉHO VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ZMĚNY MÍSTNÍ ÚPRAVY

Žádáme Vás o písemné vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích a vydání stanoviska ke změně místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci ve smyslu §77, odst. 1c), zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
Souhlas bude sloužit jako podklad pro vydání stanovení silničního správního úřadu.

Navrhujeme změnu jednosměrného dopravního režimu v současné době realizované stavby „STAŠOV
– NADE VSÍ“. Změna se týká komunikace větev „C“.

V projektu původně navržený jednosměrný provoz na větvi „C“ ve směru od východní větve „A“
k západní místní obslužné komunikaci je pro nás, majitele nemovitostí s vjezdy na komunikaci „C“,
nevyhovující.
Při horší sjízdnosti, z důvodu sněhu nebo námrazy, je bezpečný vjezd na komunikaci větve „C“ pouze
od západní strany, tzn. od pomníčku. Výjezd po strmě stoupajících větvích „A“ nebo „D“ k větvi “C“ je
v zimním ročním období problematický.

Výhody navržené změny místní úpravy:

1) Vyšší bezpečnost dopravy v zimním období
2) Snížení automobilového provozu v centru obce oproti původnímu projektu. Původní projekt
navrhuje výjezd veškeré dopravy z větví A, D a C do středu obce. Při změně bude výjezd všech
vozidel na východní stranu k větvi A. Provoz od centra obce tak bude snížen o vozidla,
používající k vjezdu větev D.

ŽADATEL:
Miroslav Tichý:

Stašov 28
267 51 Zdice:

Telefon. 603 849 221

E-mail: m.tichy@znacky-praha.cz

Miroslav Tichý
Přílohy:
Situace dopravního řešení / návrhu umístění dopravního značení - větev „C“
Souhlas občanů se změnou místní úpravy

Na vědomí: Obec Stašov


Žádost - POLICIE ČR

PDF file: žádost_o_stanovisko_-_POLICIE.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz