DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

výroční zpráva

výroční zpráva
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/adnQ

PDF file size:
408.29 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/dnQ.pdf
Download: výroční zpráva.pdf

Date saved:
February 12, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document výroční zpráva.pdf:


Výroční zpráva
Osvěta z.s.

Historie a poslání
Spolek Osvěta z.s. vznikl v roce 2017 v Praze na základu předchozí dobrovolnické
činnosti předsedkyní spolku a z podpory organizační záštity Cic o.p.s. Velmi
děkujeme Mgr. Vladislavu Gunteru- řediteli organizace a garantu projektu za Cic
Mgr. Barboře Machové- vedoucí sociálního poradenství a za administrativní pomoc
projektu.
V květnu 2016 v Praze 13 v přízemí domu v ulici Bronzová byla pronajata bývalá
kočárkárna. Při organizační a technické podpory Ing. Jaroslavě Tuchlíkové byla
místnost zrekonstruovaná za měsíc- nové lino na podlaze, elektřina, zavedená teplá a
studená voda, i úprava místnosti pro WC ve vzdálenosti 20m od ateliéru.
Ing. Jaroslavě Stuchlíkové velmi děkujeme.
Zařízení budoucího výtvarného ateliéru pro děti s poruchami zraku bylo darováno
předsedkyní spolku. Ateliér je nyní dostatečně vybaven potřebným nábytkem,
pracovním stolem, prosvětleným stolem s černým pískem a plochou pro malování ve
svislé poloze. Technické zázemí je umyvadlo, lednice k uchování surovin pro
přípravu barev a namíchaných barev, trouba k zapékání hotových výrobků
plastickými barvami.
Předsedkyně spolku vystudovala vysokou školu architektury. Má osobní zkušenosti
výchovy a vzdělávání nevidomého dítěte. V roce 2013 se zúčastnila soutěže
hmatových knih „Tactus“ , ve které její kniha „Malý příběh o jedné rybce“ získala
první místo. Od září roku 2016 začala fungovat výtvarný ateliér pro děti s poruchami
zraku.
Cílová skupinaDěti s poruchami zraku a nevidomé, převážně ze základní školy Zš. Jaroslava Ježka,
Loretánská 1900 Praha 1.
Hlavním účelem spolku je:
Pomoc osobám se zdravotním postižením a dalším osobám, jež mají taková zdravotní
či mentální omezení, která snižují jejich uplatnitelnost v běžném životě, včetně
charitativní činnosti zaměřené zejména na usilování o podporu vzniku pracovních
míst pro osoby se zdravotním handicapem či zajišťování veřejných sbírek na zajištění
rehabilitačních pobytů, provedení složitých a nákladných zdravotních výkonů nebo
nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek. Organizace a realizace tematických
seminářů zaměřených na výchovu zdravotně postižených dětí a vhodné chování
společnosti ke zdravotně postiženým osobám, a dále organizace a realizace soutěží
souvisejících s hmatovými pomůckami. Vzdělávání pedagogů, asistentů pedagogů a
dalších pracovníků v sociálních službách se zaměřením na poskytování asistenčních
služeb. Pro naplnění výše uvedených cílů spolek vyvíjí aktivity v oblasti vzdělávání
postižených lidí, výtvarnictví a ruční tvorby včetně výroby barev, hmatových knih a
učebnic, oděvů, ručního papíru, výrobků ze dřeva i jiných materiálů a dalších
pomůcek. V rámci výše uvedených aktivit spolek pořádá výstavní, prezentační a
publikační činnost. Výše uvedené aktivity dále rozšiřuje půjčování knih, včetně knih
hmatových, a dalších pomůcek pro děti se zdravotním problémem. Spolek
prostřednictvím svých členů a dalších přidružených osob poskytuje asistenční služby
pro tělesně či jinak postižené jedince. Spolek dále zajišťuje cestovatelské příležitosti
pro osoby se zdravotním postižením, mezi které patří kupříkladu výjezdy na výstavy
v České republice i v zahraničí či účast na lázeňských a rehabilitačních pobytech. Při
naplňování svých cílů spolek soustředí své aktivity též na provozování
rehabilitačního a terapeutického centra, zahrnující vedle poskytování klasických
rehabilitačních výkonů i realizaci různých druhů terapie a poskytování doplňkových
služeb, které umožní aktivní zapojení lidí se zdravotním handicapem. K naplnění
uvedených cílů je pak spolek připraven spolupracovat zejména se státními orgány,
orgány územně samosprávných celků, s institucemi Evropské unie, fyzickými
osobami, právnickými osobami soukromého práva, včetně českých i zahraničních
neziskových organizací.

Činnost spolku v roce 2017
Jedná se o dlouhodobé projekty.
1. Výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku a nevidomé.
Ateliér je plně funkční již od roku 2016.
2. Šicí dílna na výrobu a šití originálních vzdělávacích pomůcek, hraček a hmatových
knih pro nevidomé. Projekt se připravuje k realizaci
3. Sportovní aktivita a tvůrčí rehabilitace pro nevidomé děti.

Projekt se připravuje k realizaci
Cílem projektu výtvarného ateliéru je práce s dětmi s poruchami zraku a nevidomé-
rozvíjí jemnou motoriku, myšlení a přes hmat, čich a ostatní smysly naučí děti
poznávat barevný svět. Rozšířit zájem zrakově postižených dětí v poznání celého
světa, přes využití speciálních pomůcek a metodik.
Cílem projektu šicí dílny je vyrobit pomůcky, hračky a hmatové knihy, kterých v tuto
chvíli na trhu nejsou k dostání. A jsou moc potřebné na rozvoj a výchovu nevidomého
člověka.
Cílem projektu sportovních aktivit je nabídnout možnost kvalitního trávení volného
času i rozvoje osobnosti dětí s postižením zraku skrze sport.
Všechny aktivity budou poskytovány na dobrovolnické bázi bez nároku na
odměnu.
→ Článek z časopisu STOP.

Leden 2017
Organizační strukturaSpolek Osvěta z.s.
Zapsán podpisovou značkou : L668185 vedena u městského soudu v Praze

Datum zápisu : 21.4. 2017

Ičo: 05978548

Předseda spolku: Larisa Ruzjaková

e-mail : larissaruzyak@seznam.cz
Zakládající člen spolku : Marina Efremushkina

E-mail : tremarinol@gmail.com
Zakládající člen spolku : Liliya Allaverdova

E-mail: Liliya-0001@mail.ru

Člen spolku : Dominika Nováková

E-mail: novakova.dom@email.cz
Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází 1krát měsíčně. Zabývá
se koncepčními, poradními a kontrolními činostmi. Její členové se aktivně snaží
vyhledávat sponzory a udržovat s nimi komunikaci ve prospěch spolku.

Hospodářský výsledek v roce 2017

Příjmy

Nadace Světluška 19 332Kč

Dar od správce domu Bronzová 5 793Kč

Sbírka na charitativním

bazaru 6 700Kč

Celkem 31 825Kč

Výdaje

Nájem ateliéru 19 332Kč

Materiál na provoz ateliéru12 000Kč

Celkem 31 332Kč

Hospodářský výsledek: 493Kč
Uvedený zisk bude výhradně použit na podporu aktivit organizovaných spolkem v
roce 2018.
PoděkováníZa materiální podporu děkujeme : INSPIRE, DECOR v Praze
Za finanční podporu děkujeme : Nadace Světluška, Ruské středisko vědy a kultury v
Praze.
Za organizační podporu a spolupráci děkujeme : Organizaci- Zš Jaroslava Ježka,
Organizaci TAM TAM, organizaci Algid s.r.o.
Za mediální podporu děkujeme : České telivizi, časopis Stodůlský posel ( STOP).
PrezentaceK propagaci výtvarného ateliéru organizace Cic společně s předsedkyní spolku
zorganizovali Slavnostní otevření ateliéru, které proběhlo 5.10. 2016. Zúčastnili se
pracovníci sociálního odboru a odboru správy majetku úřadu městské části,
pracovnice poradny TAM TAM. Na otevření natáčela reportáž místní TV barrandov,
reportáž následně vyšla ve zprávách pod názvem“Nevidomí malíři.“ Odkaz :
http://www.barrandov.tv/video/79733-nase-zpravy-7-10-2016 (reportáž je v čase

17:44)
Dále jsme zpracovali pro časopis MČ Praha 13 – Stodůlský posel (STOP) článek o
ateliéru. Článek vyšel v lednovém čísle 2017.

Veškeré informace, fotky z pracovní činnosti k ukázce na webových stránkách :

https://www.facebook.com/osvetaz.s/
Propagace a prezentace spolku Osvěta na vánočním koncertu mezinárodního
ženského sboru „Viva Voce“ ( Praha) 13.12. 2017 v budově RCVK ( Ruského

střediska vědy a kultury v Praze)
Moc děkujeme za podporu :
PracovnicímVRCVK v Praze :

Veronice Vorontsové

Tatianě Solodukhinové
A Kseniji Koval- vedoucí umělecké školy VRCVK v Praze
Kontaktní údaje:
světa z.s.
Adresa: Bronzová 2012/5, 155 00 Praha 5

Telefon 721 002 936

Email : osvetaz.s@seznam.cz

https://www.facebook.com/osvetaz.s/

Bankovní spojení : 2316002/5500

Reiffensen Bank

SWIFT : RZBCCZPP


výroční zpráva

PDF file: výroční zpráva.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz