DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Animated GIF version of the PDF file

Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aejg

PDF file size:
335.8 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ejg.pdf
Download: Čestné prohláše…edloha.pdf

Date saved:
February 27, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Čestné prohlášení - předloha.pdf:


Čestné prohlášení účastníka akce METRO LARP

Já, …………………………………………………………………………………………….
datum narození:………………………………………………………………………..
trvale bytem:……………………………………………………………………………..

prohlašuji,
že jsem zdravotně způsobilý k účasti na akci METRO LARP, pořádanou uskupením Base No.
88 v zastoupení panem Tiborem Hrušeckým, nám. Osvobození 818, Kuřim, 664 34, a nejsou
mi známy jakékoli okolnosti, které by mohly ohrozit mne, nebo jiné účastníky po celou dobu
trvání akce.
Jsem taktéž srozuměn, že v případě nepravdivě uvedených informací mohu být z akce
vyloučen bez jakékoli finanční náhrady a že v případě újmy na zdraví, či majetku třetí osoby
bude tato újma vymáhána na vrub mé osoby.

Podpis (ověřený):

……………………………………………………..

PDF file: Čestné prohlášení - předloha.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz