DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

43 17 Lékařská péče u muslimského věřícího

43 17 Lékařská péče u muslimského věřícího
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/af6u

PDF file size:
431.1 kB


Keywords: 43 17 Lékařská péče u muslimského věřícího:
muslimové, víra, medicína
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/f6u.pdf
Download: 43-17 Lékařská …řícího.pdf

Date saved:
April 17, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Similar PDF documents» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document 43-17 Lékařská péče u muslimského věřícího.pdf:


ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, ODD. VZDĚLÁVÁNÍ,
Lékařská 2, 150 30 Praha 5, tel.: 234 760 710, e – mail: vzdelavani@clkcr.cz, www.lkcr.cz

PPOOZZVVÁÁNNKKAA NNAA VVZZDDĚĚLLÁÁVVAACCÍÍ KKUURRZZ

43/17 Lékařská péče u muslimského věřícího

Datum: sobota 8. 4. 2017
Místo: Oválná pracovna ČLK, Lékařská 2, Praha 5

Délka: 4 hodiny

Počet kreditů: 4

Lektor: MUDr. Marcel Hájek
(ZZS Plzeňského kraje, Fakulta zdravotnických studií ZU v Plzni)

Účastnický poplatek: předem 510 Kč, na místě 600 Kč

8:30 Registrace

9:00 Zahájení

 Islám - vznik, historie, víra, současnost
 Úskalí při poskytování zdravotnické péče u muslimského pacienta
 Právní souvislosti – Mgr. Bc. Miloš Máca – právní oddělení ČLK

13:00 Předpokládaný závěr

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.

Účastnický poplatek: 510,- Kč; číslo účtu: 19 - 1083620217/0100; variabilní symbol - 4317
Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci.

Info o dopravě
Spojení: metro trasa B, stanice Anděl – Na Knížecí, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ
metro trasa A, stanice Nemocnice Motol, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ43 17 Lékařská péče u muslimského věřícího

PDF file: 43-17 Lékařská péče u muslimského věřícího.pdf

Číslo kurzu:© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz