DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

specifikace

specifikace
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/afac

PDF file size:
70.85 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/fac.pdf
Download: specifikace.pdf

Date saved:
October 5, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document specifikace.pdf:


Věc:

Specifikace

dováženého

zboží

Obsahem

zásilky

dle

popisku

uvedeného

anglickém

jazyce

stránkách

amerického

internetového

obchodu

GATE

THE

GODS“

podtitulkem

Wall
lock“.

Při

prvotním

zkoumání

produktu

jsem

bez

provedené

hlubší

analýzy

došel

závěru,

že

jedná

vysokou

mírou

pravděpodobnosti

přístroj

či

stroj

principu

nástěnných

hodin

sloužícího

měření

času

neboli

hypotetického

pohybu

první

souřadnici
časoprostoru.

ale

nezbytné

věnovat

pozornost

tornu,

že

anglický

výraz

‚clock“

(tedy

hodiny)

uvedenjako

sekundární

označení

dodávaného

produktu

tedy

lze

předpokládat,

že

primární

označení,

které

lze

přeložit

jako

..Brána

bohů,

indikuje

primární

účel
zařízení.

Sekundární

funkcionalitě

tedy

věnujidruhé

části

této
specifikace.

GATE

THE

GODS

(Brána

bohů)

Označení

jako

takové

poněkud

nejednoznačné

proto

při

jeho

interpretaci

nelze

než

vycházet

kontextu

zařazení

daného

produktu

vlastní

znalosti

tohoto
oboru.

Brána

bohů

sice

název

užívaný

především

pro

peruánský

skalní

útvar

nacházející

Andách,

který

dle

záhadologů

stojí

anomální

zóně

slouží

jako

vchod

paralelních

světů,

nicméně

případě

mnou

zakoupeného

zboží

nade

vší

pochybnost

vzhledem

vizuálu

dodávaného

produktu

jedná

přenesené

pojmenování

pro

portál

standardně

nazývaný

jako

Hvězdná
brána.

Dle

dostupných

informací

jde

zařízení

sestrojené

dávnou

altcranskou

(neboli

antickou)

civilizací

sloužící
tvz.

mezihvězdnému

(správněji

meziplanetárnímu)
transportu.

Zařízení

vytváří

červí

díru

časoprostorovém

kontinuu

každý

předmět

či

živý

organismus,

který

překročí

horizont

událos[í,

molekulárně
rozložen.

odesílán

jako

signál

cílové

brány,

kde

znovu
materializován.

Spojení

mezi

dvěma

branami

vytvářeno

základě

adresy

sestávající

sedmi

symbolě,

přičemž

prvních

šest

symbolů

určuje

polohu

cíle

prostoru

sedmý

symbol

označuje

výchozí
hod.

Tyto

symboly

jsou

patrné

obvodu

dodávaného

předmětu,

hranice

horizontu

událostí

pak

patrná

jako

modrobílá

plocha

připomínající

vodní

hladinu,

vyplňující

prostor

uvnitř
kruhu.

popisu

předmětu

není

bohužel

jednoznačně

patrné,

zda

jedná

funkční

zařízení

umožňující

takovéto

cestování

planety

disponující

obdobnou
technologií.

účelem

kompletnosti

této

specifikace

dodávaného

zboží

ale

pro

jistotu

předpokládejme,

že

jde

plnohodnotný

poi-tál

umožňující

jednosměrný

přenos

hmoty

vědomí

oboustranný

přenos

radiového

spojení

gravitačních
sil.

tohoto

předpokladu

chystám

dodané

zařízení

využívat

spojení

mimozemskými

světy

primárně

účelem

poznání

mimozemských

kultur,

sdílení

technologií

vědeckých

poznatků

mimozemskými

civilizacemi

neposlední

řadě

také

boji

případným

nepřítelem

bezprostředně

ohrožujícím

Zemi

nebo

planetární

prostor

mimozemských
spojenců.

známých

nepřátelských

ras

uvádím

především

goa‘uldy,

replikátory,

Luciánskou

alianci

Orie,
resp.

jejich
uctívače.

Všichni

tito

nepřátelé

opakovaně

projevili

vůči

lidstvu

jeho

spojencům)

agresi

zjevným

úmyslem

naší

civilizaci
poškodit.

zničit

nebo
ovládnout.

Dlužno

dodat,

že

možnost

tohoto

využití

jeví

poněkud

limitovaná

hned

několika

parametry

uváděnými

prodejcem,

jako

například

průměrem

dodávaného

přístroje

(10

palců),

použitým

materiálem

(dřevo,

kov,

plast,

plexisklo)

či

zdrojem

napájení

(Ix

baterie,

která

navíc

není

součástí
zásilky).

Pro

úplnost

specifikace

ale

uvádím

svůj

jednoznačný

záměr

využívat

zařízení

dle

výše

uvedeného

popisu,

bude-li

dodaný

produkt
umožňovat.

WaIl

Clock

(Nástěnné

hodiny)

Druhotnou

funkcí

zakoupeného

produktu

velmi

pravděpodobně

měření

času

pomoci

strojku

pohánějícího

soustavu

tří

ramen,

standardně

hodinářském

oboru

označovaných

pojmem
ručičky“.

Tyto

ručičky

svým

otáčivým

pohybem

okolo

středového

bodu

pak

hypotetickém

ciferníku

znázorňují

čas

dle

níže

popsané
logiky.

Vyházím

čistě

zkušenosti

obdobnými

zařízeními

označovanými

též

pojmem

hodiny,

jelikož

prodejce

mně

neznámého

důvodu

tuto

funkčnost

produktu

vyjma

označení

sloveni

“dock“

žádným

způsobem
negarantuje.

Dlouhá

tenká

ručička

(tenčí

dvou

delších

ramen,

zpravidla

nazývaná

vteřinová)

kolem

středového

bodu

pohybuje

nejrychleji,

konkrétně

rychlostí
ot/min.

.Jeden

její

oběh

probíhá

souběžně

1/60

oběhu
tzv.

velké
ručičky.

Velká

ručička

(širší

dvou

delších

ramen)

pohybuje

rychlostí
ot/min.

Jeden

její

oběh

kolem

středového

bodu

odměřuje

hodinu

(60

minut)

probíhá

souběžně

1/12

oběhu
tzv.

malé
ručičky.

Malá

ručička

(nejkratší

rameno)

kolem

středového

bodu

pohybuje

rychlostí

0,00138889

ot/min,

jeden

její

oběh

tedy

odměřuje
hodin.

Oproti

standardním

hodinám

tyto

nedisponují
tzv.

ciferníkem,

tedy

obvodovou

osou

vyznačením
dvanáctin.
resp.

šedesátin

kruhového
obvodu.

Výrobce,

pokud

toto

zařízenískutečně

výše

popisovanou

funkci

měření

času,

zřejmě

předpokládá

znalost

zkušenost

zákazníka,

základě

které

uživatel

měl

být

schopen

relativní

přesností

určit

polohu

jednotlivých

ramen

vůči

kruhovým

výsečím,

kterých

daný

moment
nacházejí.

Právě

vzájemná

poloha

těchto

ramen

kombinaci

jejich

polohou

vůči

kružnicím,

kterých

jejich

středového

bodu

vzdálenější

konce

pohybují,

určují

čas

I2hodinové
soustavě.

Stejně

jako

ostatní

zařízení

tohoto

typu

tento

stroj

nijak

neznázorňuje,

zdaje

zobrazován

čas

náležející

první

poloviny

dne

(čas

půlnoci

poledne)

či

jeho

druhé

poloviny

(čas

poledne

další

půlnoci)

schopnost

časový

údaj

ohledem

tyto

dvě

možnosti

správně

vyhodnotit

uživatele

pouze
předpokládá.

základě

této

předpokládané

funkcionality

taktéž

základě

prodejcem

uváděným

zadním

háčkem

originále

backsidc

hook“),

který

měl

být

součástí

produktu,

mým

záměrem

zavěsit

toto

zařízení

zed‘

využívat

jej

právě

získávání

informace
čase.

Praze

dne

5.10.2017

Jmi

Mareš


specifikace

PDF file: specifikace.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz