DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Protokol testování vzorků

Protokol testování vzorků
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aifz

PDF file size:
747.21 kB


Keywords: Protokol testování vzorků:
čmelák, chov čmeláků, Aphomia, Melittobia, zavíječ,
brachycoma, organza, uhelon, elester
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ifz.pdf
Download: predavaci-proto…i poru.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Notice: Undefined offset: 0 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Notice: Undefined offset: 1 in /mnt/data/accounts/p/perpetum2019x1/data/www/dragif.com/inc/nahledy-radek.php on line 57

Similar PDF documents


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document predavaci-protokol cervenec 2018 s velikosti poru.pdf:


Předávací protokol

Předávající:
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra hodnocení textilií Studentská 2, 461 17
Liberec, Pavla Těšinová, pavla.tesinova@tul.cz

Přebírající:
Karel Kučera, Uhlířská 353, 252 18 Ptice

Předmět zkoušení:
test prodyšnost vzduchu, velikost pórů
Materiál organza, Uhelon 19 vzorků a Ulester 4 vzorky

Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal v požadovaném rozsahu a kvalitě:
3 hodiny měření, statistické vyhodnocení, závěrečná zpráva

(690,- bez DPH za hodinu)

Podmínky použití protokolu: Protokol obsahuje výsledky zkoušek, které se vztahují jen
k předloženému výrobku. Vzorky byly dodány (zadavatel), analýza vzorků byla provedena
v laboratořích Katedry hodnocení textilií, Fakulty textilní, TUL. Protokol nesmí být reprodukován
jinak než celý. K reprodukování části protokolu si musí zadavatel vyžádat souhlas vedoucího
Katedry hodnocení textilií, kde byl protokol vystaven.

Počet stran zprávy: 5

V Liberci dne 9.7.2018
podpis předávajícího podpis přebírajícího

PRODYŠNOST PRO VZDUCH

Použitý přístroj: FX3300 Textext

Norma: ČSN EN ISO 9237

Tlakový gradient: 100 Pa

Testovaná plocha: 20 cm2

Vzorky byly testovány podle velikosti vzorku maximálně 3x v případě Uhelonů a Ulesterů.
Organza byla testována na vice místech, ale hodnota byla pokaždé stejná. Odchylky měření
prakticky žádné nebyly. Je tedy uvedena jen jedna hodnota, kterou lze označit jako aritmetický
průměr i modus. Hodnoty nad 10 000 mm/s jsou nad teoretickou hranicí přístroje, která je udána
výrobcem, ale ve všech případech přístroj jednoznačně ustálil tok vzduchu, což je požadavek pro
správné měření.
Nejbližší referenčnímu vzorku je Ulester 32S.

Název vzorku Prodyšnost pro vzduch

mm/s (=l/m2/s)

Název vzorku Prodyšnost pro vzduch

mm/s (=l/m2/s)
Referenční organza 14 600 Uhelon 63M 7 120

Uhelon 26S 11 400 Uhelon 67M 6 560

Uhelon 27S 11 000 Uhelon 74T 5 310

Uhelon 28S 10 200 Uhelon 82HD 4 970

Uhelon 29S 9 500 Uhelon 90T 4 520

Uhelon 32S 10 500 Uhelon 100T 2 700

Uhelon 35S 9 700 Uhelon 110T 4 130

Uhelon 39M 7 500 Uhelon 120T 3 730

Uhelon 45S 9 600 Ulester 31HDA 7 000

Uhelon 47T 5 100 Ulester 32S 14 300

Uhelon 53S 9 550 Ulester 43T 6 350

Uhelon 59S 8 090 Ulester 52HD 5 110

VELIKOST PORŮ

Testovaný vzorek: Referenční organza
Velikost pórů byla měřena pomocí obrazové analýzy na třech snímcích. Z každého snímku byly
vybrány náhodně póry a zprůměrovány rozměry, jsou uvedeny hodnoty aritmetického průměru a
v závorce směrodatná odchylka. Délkou póru se rozumí průměrná hodnota vzdálenosti mezi vlákny
po osnově i útku u pórů, které byly měřeny.

Název snímku Obvod póru

Plocha póru

mm2

Délka póru
Snímek A018 1,247 (1,1) 0,097 (0,017) 0,312
Snímek A020 1,305 (0,14) 0,107 ( 0,023) 0,326
Snímek A021 1,236 (0,13) 0,096 (0,018) 0,309

Pro zobrazení variability dat z tří měřených snímků je uveden graf průměrné plochy pórů.
Konfidence IS 95% se překrývají, takže data je možné považovat za jeden výběr, ale rozptyl dat je
poměrně velký.

0,097

0,107

0,096

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

A18A20A21

Plocha póru

[mm

číslo snímku

Plocha póruProtokol testování vzorků

PDF file: predavaci-protokol cervenec 2018 s velikosti poru.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz