DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Prihlaska DomovarniciCB

Prihlaska DomovarniciCB
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/anGj
Description:
737448407
PDF file size:
516.84 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/nGj.pdf
Download: Prihlaska_Domov…niciCB.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Prihlaska_DomovarniciCB.pdf:


Přihláška do spolku Domovarníci České Budějovice, z. s.

E-mailDomovarniciCB@gmail.com

Facebook
Domovarníci České Budějovice, z. s.

Sídlo

Podpis

Datum narozeníMísto narození

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní adresa*

Dne

EmailTelefon

TitulTitulJménoPříjmení

07288115
Pražská 508, Hluboká nad Vltavou, 373 41
SvýmpodpisemvyjadřujetesouhlassezpracovánímVašichosobníchúdajůvsouladusezákonemč.
101/2000Sb.,oochraněosobníchúdajů,vezněnípozdějšíchpředpisůanařízením(EU)2016/679o
ochraněfyzickýchosobvsouvislostisezpracovánímosobníchúdajůaovolnémpohybutěchtoúdajů
(GDPR)spolkemzaúčelem:a)vedeníseznamůaevidencíčlenůapředávánítěchtoúdajůmezi
organizačnímisložkamispolkuprozajištěníběžnéčinnostispolku;b)předáváníosobníchúdajů
nadřízenýmorganizacím,partnerůmaúřadůmprozajištěníběžnéčinnostispolku,popř.jejího
financování;c)zasíláníinformacíopořádanýchakcíchavýstupechaktivitspolkunadrámecběžné
činnosti;d)zveřejněníseznamučlenůnawebovýchstránkách,vročenkáchavýročníchzprávách.
TentosouhlasvyjadřujetepodobuVašehočlenstvísespolku.
Svýmpodpisemstvrzujetepravdivostapřesnostuvedenýchúdajů.

Vyplněnouapodepsanoupřihlášku:(a)oskenujteaodešletenae-mailovouadresuspolku;(b)
doručtekorespondenčne;(c)neboosobněnaadresusídlaspolku
* Vyplňte pouze v případě, že se neshoduje s adresou trvalého bydliště


Prihlaska DomovarniciCB

PDF file: Prihlaska_DomovarniciCB.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz