DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Propozice na závod 28. 11. 2021

Propozice na závod 28. 11. 2021
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/anQ0

PDF file size:
620.1 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/nQ0.pdf
Download: propozice-na-za…-7 (1).pdf

Date saved:
November 2, 2021» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document propozice-na-zavod-7 (1).pdf:


YOOIK LBV\022K ÍEŠ

ZO fK čt bb02

7tRoční Zvdu

OPhrJSF RYf“

Propozice závodu
Ředitel závodu:

Jana Věrná
Rozhodí:

František Matějek
Figurant:

Lukš Slowioczek
Startovné:
přihlšky podané: do 23. 11. 2021 - 350 Kč,
Místo konání:
Areál KK Velká Bíteš, GPS souřadnice: 49‘9.165“N, 16Š9.768“E
Prezentace:
V neděli 28.11. 2021- 7:00 - 8:00 hodin
Zahájení soutže:

V neděli 28.11. 2021 - 8:00 hodin
Kategorie:

ZZO, ZZO1, ZVV1, IGP1, IGP3
V souladu s propozicemi mže startovat:

ZZO – bez omezení

ZZO1 – bez omezení

ZVV1 – bez omezení

IGP1 – max zkouška 2 stupně

IGP3

ZZO bez speciálních cviků

ZZO1, ZVV1, IGP1, IGP3 - bez stop
Bez zápisu zkoušky.
V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí: obrana, poslušnost, los
V kategorii ZZO: poslušnost, los.
Ceny:
Závodníci na prvních třech místech každé kategorie budou odměněni

věcnými cenami. Každý závodník obdrí diplom.
Přihlšky:

https://forms.gle/wX84RVCqLseH24Hb6
Startovné:
č. čtu: 258636161/0300, variabilní symbol: 28112021,

do poznámky jméno psa
V případě platby bankovním převodem doklad o zaplacení s sebou.

itpdu

02b

YOOIK LBV\022K ÍEŠ

ZO fK čt bb02

Povinnosti častníků
Seznámit se s propozicemi závodu a řídit se jimi.
Řídit se pokyny pořadatelů a rozhodích.
Předložit členský průkaz kynologické organizace, očkovací průkaz psa.

Všeobecná ustanovení
Všichni častníci jsou povinni dbát dodržování zákona č. 246/1992 Sb. „Na
ochranu zvřat proti týrán“. Zákaz časti psů s kupírovanýma ušima. Výstroj
psů musí odpovídat platným veterinárním směrnicím a zkušebnímu řádu.

Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny musí být nahlšeny
pořadateli při přejímce psů. Protesty je nutné podat písemně, nejpozději do
15 –ti minut po ukončení disciplíny společně s vkladem 200,-Kč řediteli závo-
du. O protestu rozhodne sbor rozhodích ve spolupráci s ředitelem závodu.
V případě jeho neoprávněnosti propadá vklad pořadateli.
V případě nekonání závodů z důvodu vyší moci, použije pořadatel startovné
k úhradě výloh.
Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic.
Kontakt:
Základní kynologická organizace Velká Bíteš

Ing. Jana Věrná

Příbram na Moravě 287

664 84 Příbram na Moravě

Telefon: 734 494 913

e-mail: j.verna@seznam.cz

www.kkvelkabites.cz
Občerstvení:
Občerstvení zajištěno.
Tšíme se na Vaši čast.


Propozice na závod 28. 11. 2021

PDF file: propozice-na-zavod-7 (1).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz