DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Zápis z 3.4.2017

Zápis z 3.4.2017
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/as0s

PDF file size:
405.47 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/s0s.pdf
Download: Zápis z 3.4.2017.pdf

Date saved:
April 18, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Zápis z 3.4.2017.pdf:


Zápis ze schůze kolejní rady
Dne 3.4.2018 proběhla druhá schůze Kolejní rady s ředitelem kolejí, panem Ing. Stanislavem Starým.
Obsah schůze je shrnut v následujících bodech.
Tříděný odpad:
- Znovu bylo prokonzultováno umístění košů na tříděný odpad a bylo dohodnuto následující:
o V blízké době (o přesném datu vás budeme informovat) budou zakoupeny koše na
papír, sklo a plast, které budou umístěny na každé patro koleje Volha .
o Během prvního měsíce po umístění bude sledováno jejich využívání a následně bude
rozhodnuto o užitečnosti tohoto projektu.
o V případě, že se koše na tříděný odpad osvědčí, bude tento projekt realizován i na
koleji Sázava.
Internet/Wi-Fi:
- Panem Ing. Stanislavem Starým byl vznesen dotaz na zasedání kolegia rektora VŠCHT, jenž se
konalo 27.3.2018, který se týkal rozdílného stupně zabezpečení/blokace internetového
připojení v budovách VŠCHT na pražských Dejvicích a kolejích VŠCHT.
o Tento dotaz vzbudil pozornost, avšak prozatím se stále čeká na oficiální vyjádření
příslušných míst (Výpočetní centrum VŠCHT), ve kterém bychom se dozvěděli proč
tomu tak je a co se dá s rozdílnou blokací dále dělat.
- Pan Ing. Stanislav Starý dále uvedl, že je pro to, aby na kolejích byla zavedena Wi-Fi sít, přičemž
se nabízí následující dvě možnosti:
o Wi-Fi by byla poskytnuta externím dodavatelem (bez jakýchkoliv omezení), avšak to
by obnášelo zpoplatnění této služby. Současné kabelové připojení poskytnuté VŠCHT
by bylo i nadále zachováno.
o Wi-Fi by byla stejně jako kabelové připojení součástí sítě VŠCHT, stejně jako tomu je
v budovách VŠCHT na Dejvicích. V tomto případě se však vyskytují dva problémy:
▪ Wi-Fi by byla blokována stejně jako současné kabelové připojení. Pokud se
blokaci podaří vyřešit, bylo by toto řešení (Wi-Fi i kabelové připojení součástí
sítě VŠCHT) ideální možností.
▪ Druhým problémem jsou ubytovaní, kteří nestudují na VŠCHT, a tudíž nemají
přístup do sítě VŠCHT, který si musí složitě zařizovat. Tento problém by
v případě první možnosti (zpoplatněná Wi-Fi) nenastal.
- Dále je v řešení tzv. „Whitelist“. Některé internetové stránky jsou blokované, ačkoliv jejich
obsah není závadný. Pomocí tohoto „Whitelistu“ by mělo dojít k odblokování takovýchto
stránek.
o V blízké době bude zveřejněna anketa, ve které tyto stránky budete moct uvést a po
ověření jejich nezávadnosti budou odblokovány.
Kuchyňky na koleji VOLHA:
- Ubytovaní na Volze vyjádřili nespokojenost se současným systémem fungování kuchyněk, a to
konkrétně s jejich uzamykáním po 22 hodině.
o Důvod, proč jsou kuchyňky uzamykány je, že v těchto prostorech studenti pořádali
mejdany a s tím byl spojen nepořádek a rušení nočního klidu.

- Kolejní radou bylo navrženo následující:
o Klíče od kuchyněk by se po 22 hodině mohly vypůjčit na vrátnici výměnou za
studentský průkaz ISIC (Podobně funguje systém půjčování klíčů od posilovny na
Sázavě).
- Tento návrh bude probrán na schůzce vedení kolejí.
Zdražování kolejného:
- Od 1.7.2018 je v plánu zvýšení kolejného o 3% (cca 3 Kč/noc).

Za kolejní radu

Dominik Čapkovič

Karel Vávra

Jan TomekZápis z 3.4.2017

PDF file: Zápis z 3.4.2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz