DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

prihovor

prihovor
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/atfh
Description:
Príhovor na konferencii SZC.
PDF file size:
97.35 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/tfh.pdf
Download: prihovor.pdf

Date saved:
January 22, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document prihovor.pdf:


9ážené dámy, 9ážení páni,keć som pred pár týždĖami dostal návrh s ponukou kandidovať na post prezidenta 6Z&, priznám sa, bol som prekvapený. ZároveĖ ma ponuka potešila - k cyklistike mám od raného detstva blízky vzťah. 9iem, aké radosti, no i obety šport prináša. A uvedomujem si aj zodpovednosť a záväzky voči slovenskej cyklistike a všetkým cyklistom, ktoré post prezidenta prináša. ZároveĖ by som rád verejne prehlásil, že moja kandidatúra nie je mierená proti niekomu alebo za niekoho. Taktiež si uvedomujem, že moja pozícia je znevýhodnená faktom, že som posledné roky vo zväze aktívne nepôsobil. Je veľmi náročné predstaviť konkrétne myšlienky alebo projekt, keć nie ste zapojený do výkonných ani kontrolných orgánov zväzu. ZároveĖ som presvedčený, že je to aj mojou výhodou. Nové vedenie môže priniesť nové pohľady, riešenia aj postupy - nezaťažené záležitosťami minulosti. Dovoľte, aby som 9ám vo svojom stručnom vstupe predstavil hlavné myšlienky, ktoré považujem za dôležitéPo prvé, som presvedčený, že je potrebné oddeliť post prezidenta zväzu a generálneho riaditeľaaktívneho organizátora veľkých podujatí. Narážam najmä na medzinárodné preteky Okolo Slovenska.Delenie moci považujem za univerzálne pravidlo, ktoré prispieva k zdravému fungovaniu všetkých sfér spoločnosti, cyklistiku nevynímajúc. 0oc predsa nemôže byť sústredená do jedných rúk. Takýto stav generuje a vytvára korupciu a všetky ćalšie negatívne javy s Ėou spojené, zvlášť keć je neúčinný systém kontroly. Naviac, prezident zväzu má iné náročné poslanie - jeho úlohou je zastrešovať všetky odvetvia cyklistiky. .aždý, kto organizoval nejaké podujatie vie, aká je to náročná úloha. 2rganizácia takého významného podujatia - akým preteky Okolo Slovenska nepochybne sú - si vyžaduje ma[imálne nasadenie. )unkcia prezidenta by nemala byť vykonávaná na úkor organizátora pretekov, a naopak.
Z týchto dôvodov som presvedčený, že oddelenie týchto funkcií je nevyhnuté. Verím, že dnešná konferencia dá mandát k takejto zmene, ktorá prispeje k eliminácií trecích plôch a odstráneniu, príp. zmierneniu napätia a dusnej atmosféry, ktorú pociťujeme. Vážené delegátky, Vážení delegáti,veľmi rád pripomeniem, čo všetci vieme a na čo sme hrdí - Slovensko má úradujúceho majstra sveta v cestnej cyklistike - Petra Sagana.Naozaj však využívame túto jedinečnú príležitosť na pozdvihnutie úrovne slovenskej cyklistiky, najmä tej v seniorských kategóriách? Ja mám závažné pochybnosti. Myslím, že plytváme personálnym kapitálom, ktorý máme a dostatočne nevyužívame potenciál takých mien ako je Velits, Jurčo či Dvorščík. Zásadná zmena politiky zväzu v tejto oblasti je žiaduca. Je dôležité nepremrhať toto jedinečné momentum a využiť príležitosť, ktorá je možno neopakovateľná. Toto je moja druhá hlavná myšlienka. A po tretie, neodkladne musí prísť k zvýšeniu transparentnosti v oblasti riadenia a finančných záležitostí, ozdraveniu vzťahov a zvýšeniu účinnosti kontroly výkonu orgánov zväzu. Spor medzi terajším prezidentom P. Prívarom a M. Dvorščíkom má pre slovenskú cyklistiku devastačný charakter. Tieto negatívne javy musíme odstrániť a zastaviť. V konečnom dôsledku nám nič neprinesú a len nás oslabia. Aký je na to recept? Je náročný a zároveň jednoduchý. Je nevyhnutné konsenzuálne nastaviť systém s uplatňovaním zásady, že pravidlá platia pre všetkých - od prezidenta až k členskej základni. Bez tejto zásadnej zmeny sa slovenská cyklistika a zväz nikde nepohne a stagnácia prejde do degresie.Na záver môjho krátkeho príhovoru mi dovoľte vysloviť prísľub, že som pripravený pomôcť slovenskej cyklistike, lebo to potrebuje. Má síce problémy, no sú odstrániteľné a naše sny, túžby a plány realizovateľné.


prihovor

PDF file: prihovor.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz