DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

iwtech FC 500 PriemPodl Jan18

iwtech FC 500 PriemPodl Jan18
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aucL

PDF file size:
841.01 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ucL.pdf
Download: iwtech-FC 500 P…_Jan18.pdf

Date saved:
March 21, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document iwtech-FC 500 PriemPodl_Jan18.pdf:


Penobetón FC 500IF z betonárne

pre priemyselnú podlahu

info@iwtech.sk

„penobetón ako betón“

Január 2018

Penobetón: od laboratória po stavbu

Január 2018
Sme slovenská spoločnosť zameraná na výrobu generátorov technickej peny a vývoj výrobných
receptúr pre priemyselnú výrobu penobetónu.
Na stránkach tejto prezentácie sú vstupné údaje o vyvinutých penobetónoch, ich výrobe a už
overenom použití.
Penobetóny vyrábané za pomoci generátorov radu GFS/M 8 sú postupne zavádzané v sieti
spoločnosti CEMEX.
Ďalšie informácie na vyžiadanie.
iwtech s.r.o.

K výstavisku 15

912 50 Trenčín, Slovensko

Výrobné zariadenia
Betonáreň:rovnaká ako pre výrobu betónu, pred výrobou cementového mlieka
potrebné umytie miešacieho jadra po predošlej výrobe betónu
Autodomiešavač:rovnaký ako pre dopravu betónu, pred výrobou penobetónu potrebné
umytie miešacieho bubna po predošlej doprave betónu
Generátory:technickej peny pre priemyselnú výrobu FC
GFS 8 –stabilný, bez podvozku, pozri TL 102
GFM 8 –mobilný, pre presuny na verejných komunikáciách, pozri TL 101
GFS LabE–generátor pre výrobu skúšobných telies, pozri TL 105
Čerpadlo:závitovkové, napr. EstrichBoyFHS 200

piestové, napr. PutzmeisterP 715

Január 2018

Na betonárni

napustenie technickej peny do bubna s cementovým mliekom, homogenizácia čerstvej zmesi počas
jazdy, na stavbe čerpadlo závitovkové alebo piestové

Január 2018

Suroviny pre výrobu penobetónu (FC)
Cement:pre výrobu FC v rozsahu 300 –900 kg/m3podľa postupov iwtechmožno použiť
akékoľvek dostupné triedy cementov, pred použitím je vždy potrebné overenie
kompatibility cementu s použitou technickou penou (TF) s ohľadom na dosiahnuteľné

pevnosti
Prímesy:jemne mletá troska (GGBS), jemne mletý vápenec (Limestone)
Kamenivo:frakcia 0/2 alebo 0/4 mm, výhodnejšie je ťažené
Voda:čistá, bez zbytkov chemických prísad z výroby betónu
Tech. pena:vyrobená v GFS/M 8 z koncentrátu FC1 a do bubna nadávkovaná v stanovenom
množstve, iné penotvorné koncentráty vyžadujú pred použitím overenie funkčnosti v
celom výrobnom cykle: miešanie + transport + čerpanie + spracovanie + tvrdnutie

Január 2018

FC 300 –900: kontrola kvality na stavbe

Január 2018

FC 500IF: priemyselná podlaha –príklad
Príklad silno zaťaženej priemyselnej podlahy:
▪podlahová doska zbetónu C25/30 hrúbky 200 mm vystužená oceľovými vláknami DRAMIX® (L = 60 mm, D =
0,9 mm, Rm= 1160 MPa), pre oba prípady rovnaká
▪doska je uvažovaná ako bezškárovásdilatačnými škárami vo vzdialenosti 30 x 30 m, pre oba prípady rovnaká
▪plošné rovnomerné zaťaženie scharakteristickou intenzitou qk= 100 kN/m2
▪bodové zaťaženie simulujúce zaťaženie od vysokozdvižného vozíka sintenzitou 56 kNpre 1 koleso
▪bodové zaťaženie 75 kN/ 1 stojku od regálov spôdorysnou dispozíciou stojok 1,1 x 2,8 m, sroznášacou
pätkou srozmermi 150x150 mm pri vzájomnej vzdialenosti regálov 300 mm
▪EV2> 80 MPa –platí pre povrch podkladovej vrstvy
▪EV2/ EV1< 2,2 –platí pre povrch podložia
Statické posúdenie variantov podlahovej konštrukcie bolo vykonané v zmysle predpisu ConcreteSociety TR34
Rezy silno zaťaženej priemyselnej podlahy so štrkodrvinoua FC 500 na nasledujúcej strane

Január 2018

FC 500IF: rezy

Obvyklý návrh so zhutneným násypom 0/63 mmNávrh s FC 500IF

Január 2018

FC 500IF: ukotvené ležaté rozvody

Január 2018

FC 500IF: vystuženie sieťou ORLITECH MESH

Január 2018


iwtech FC 500 PriemPodl Jan18

PDF file: iwtech-FC 500 PriemPodl_Jan18.pdf

Prezentácia programu PowerPoint© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz