DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Stuhař 2018 03

Stuhař 2018 03
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/aufK
Description:
Informace o firmě Stap
PDF file size:
1022.94 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ufK.pdf
Download: Stuhař 2018_03.pdf

Date saved:
October 31, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Stuhař 2018_03.pdf:


Vážení spolupracovníci,

dnes, hned v úvodu mi dovolte, abych se s Vámi podělil s několika pracovními problémy, které mne
trápí. Všichni víme, že letošní léto bylo velmi horké. A mně se zdá, jakoby to horko působilo na některé
pracovníky a jejich chování velmi negativně. Asi se zeptáte, co tím myslím. Uvedu konkrétní příklady:
Nadřízená pracovnice určí (napíše) do směnového listu, co má pracovník v odpolední směně dělat a
tento náš hrdina, zřejmě pod vlivem sluníčka, jí na směnový list napíše odpověď „Seru na to“ a ještě
tam doplní tři vykřičníky, aby bylo přeci jasné, že jemu nebude nikdo nic nařizovat, natož ženská! Další
pracovník, na kterého asi také působilo sluníčko, mi odpověděl, když jsem se zeptal, jak při nočních
směnách využívají pracovní dobu, že se občas dohodnou s kolegy, kdo bude „odpočívat“, jako to určitě
děláme i my v kancelářích. Věřte mi – neděláme! No nic, horko už skončilo, tak snad bude lépe.

Pojďme raději k výsledkům, i když tady to také není žádná sláva. Jako vždy si porovnáme stejná období

loňského a letošního roku

Proč máme tržby nižší o 18 milionů Kč? Jak jsem psal již v minulém čísle, loni jsme měli kurz eura 27 Kč
a letos máme 25 Kč za 1 EURo. A také nemáme takové objednávky od firmy Coats Opti. O tom by mohli
jistě vyprávět pracovníci z EC-pasů. Od tohoto měsíce jsme na této dílně začali pracovat ve třísměnném
režimu, a to ve dvou tkadlenách a jednom seřizovači na směně.

STAP a. s. 1 – 7 / 2017 1 – 7 / 2018
Tržby 273 358 tis. Kč 255 941 tis. Kč

Počet zaměstnanců 299 285

Produktivita práce na 1 pracovníka z

tržeb 914 tis. Kč 898 tis. Kč
Hospodářský výsledek - zisk 22 249 tis. Kč 12 381 tis. Kč
Pohledávky 61 400 tis. Kč 59 719 tis. Kč
Závazky 32 134 tis. Kč 34 044 tis. Kč

Zásoby 66 401 tis. Kč 59 635 tis. Kč

Úvodní slovo GŘ
číslo 3/2018 vychází 6. září 2018

2017
Zpravodaj pro zaměstnance akciové společnosti STAP, Vilémov u Šluknova
Stav pracovníků nám poklesl na současných 285, a to mělo pozitivní dopad na to, že pokles produktivity
práce na jednoho pracovníka nebyl velký, ale pouze 16 tis. Kč na hlavu.

Oproti tomu máme bohužel velký propad v zisku. Oproti stejnému období loňského roku je to o 10
milionů Kč méně. Zde se pochopitelně odrazily výše uvedené skutečnosti a v neposlední řadě také
zvýšení mezd pro Vás. Na mzdách jsme vyplatili o 2,5 milionů Kč navíc, ale pro menší počet
zaměstnanců.

Hezky se nám vyvíjejí pohledávky, které jsou nižší zhruba o 2 miliony Kč. Naproti tomu nám stouply
závazky také o 2 miliony Kč. Co se nám skutečně podařilo, to je snížení zásob o 7 milionů Kč. Těm
pracovníkům, kteří se na tom svou prací podíleli, bych chtěl moc poděkovat.

V čase, kdy píši tento úvodník, již znám tržby za srpen 2018, a zde musím bohužel konstatovat, že
poprvé od roku 2008 jsme nesplnili plán . Ztráta na plán měsíce srpna je 4,7 milionů Kč, a je to
způsobeno hlavně nedostatkem zakázek na ECpasech, zipech (Coast Opti) a na provoze 6. Na
netkankách ale už máme plán září skoro naplněn. Na ECpasech a zipárně mizérie bohužel trvá – viz
výše.
Ale i zde musím podotknout, že to co ztratily ECpasy, zipárna a provoz 6, tak se nám podařilo částečně
vykompenzovat na ostatních dílnách naší společnosti. A zde bych rád poděkoval všem těm, kteří bez
výmluv a reptání přešli na jiné provozy, kde jsme měli a mámě dostatek práce, že nám všem tím
výrazně pomohli. Pokud se nestabilizuje situace na ECpasech a zipárně, tak toto budeme potřebovat i
nadále.
V této souvislosti si dovolím malou poznámku. Ano, je to situace, která klade na některé z Vás, kterých
se to týká, mimořádné nároky. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že se vedení snaží situaci vyřešit
tak, aby nemuselo být použito řešení nechat zaměstnance doma „na 60 %“, atd. A dále si myslím, že
nám všem jde o to, abychom mohli vyplatit 13. plat. Je pravda, že při přesunech pracovníků jsou někdy
zmatky, ale pochopte, prosím, že se to řeší tak zvaně za pochodu, tak prosím, mějte pro to pochopení.

O středisku 1111 na provoze 1 jsem zde hovořil již dost, ač bych raději nechtěl. Teď je hlavním
tahounem tohoto provozu dílna 1011. Je škoda, že nám na této dílně občas chybí materiál, protože zde
můžeme zmírnit propady z ECpasů a zipárny.

Na provoze 2 ve Velkém Šenově máme dostatek zakázek. I personální situace na tomto provoze je lepší.
Je samozřejmě pravda, že noví pracovníci se musí nejprve pořádně zapracovat.

Na provoze 5 je situace se zakázkami horší, a to ve vazbě na ECpasy a zipárnu. Ostatních zakázek je
dost.

Provoz 6 měl letos v srpnu málo zakázek, ale jak jsem již psal výše, situace se jeví nyní v září výrazně
lepší. Zde na tomto provoze firma investovala do nové laminační linky – více o ní v samostatném článku
viz níže.

Závěrem bych chtěl ještě jednou pracovníky, kterých se týkají dočasné přesuny, požádat, aby tuto
situaci pochopili a vyšli nám vstříc. Věřte, že to nikdo z vedení nedělá schválně a naopak, děláme vše
pro to, abychom tuto situaci co nejdříve zvládli a vyřešili.

Zdenek Raichart

Vážené kolegyně, kolegové a spolupracovníci,

po úspěšně zvládnutém dozorovém auditu v loňském roce (systémy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001) nás krátce
před začátkem léta, konkrétně ve dnech 19. a 20. června 2018, čekaly 2. dozorové audity všech zavedených systémů
řízení.

Audity prováděli ostřílení auditoři z Textilního zkušebního ústavu ve složení Ing. Vítězslav Gaja, Mgr. Petr Benešovský
a Ing. Lubomír Prokop, kteří s sebou prvně vzali i svou novou kolegyni, Ing. Alenu Capíkovou.

Naše a.s. byla mnoho let certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Obě normy však
pozbydou platnosti již 14. září 2018. Proto jsme byli v rámci 2. dozorového auditu certifikováni již dle požadavků
novelizovaných norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

Zde se můžete podívat na důležité ukazatele hodnocení z oblasti našeho systému očima externích auditorů, a to právě
v souladu s novelizovanými. Pro zajímavost uvádím porovnání s loňským auditem, kdy pro nás požadavky
novelizovaných norem byly ještě velkou neznámou, ale i přesto jsme v rámci tzv. Witness auditu (auditu, při kterých je
odvedená práce a znalosti zástupců certifikačního ústavu dozorována pracovníky Českého institutu pro akreditaci)…

a) Zhodnocení systému managementu z hlediska uplatňování PDCA (z anglického plan-do-check-act tedy
naplánuj-proveď-ověř-jednej) je opakující se metoda vedení založená na čtyřech základních krocích. Využívají
ji ty firmy, jejichž cílem je dosáhnout neustálého zdokonalování týkajícího se například procesů, kvality výrobků
či služeb. Pracovníci mohou využívat tuto metodu při odstraňování problémů v každodenní práci.

2017

2018

A = excelentní stav; B = dobrý stav; C = méně významné neshody; D = významné neshody

Druhý dozorový audit ISO 2018

b) ISO 9001:

2017

2018

c) ISO 14001:

2017

2018

d) ISO 50001 (norma managementu hospodaření s energií na svou novelizaci ještě čeká):

2018

I v těchto případech platí, že:
A = excelentní stav; B = dobrý stav; C = méně významné neshody; D = významné neshody

Závěrem bylo konstatováno, že systém managementu v naší a.s. je efektivní a ve shodě s požadavky norem ČSN EN
ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a v neposlední řadě také ČSN EN ISO 50001:2012.

Z výše uvedených přehledů je patrné, že jsme udělali kus dobré práce. Poděkování patří všem, kteří se aktivně na
přestavbě našeho systému řízení podíleli!

Závěrem nesmím zapomenout zdůraznit, že se díky obhajobě všech tří našich stávajících certifikátů můžeme v brzké
době těšit i na vystavení velmi ceněného „Zlatého certifikátu“.

Martin Hykš

Začátkem roku 2017, v prvním čísle Stuhaře, jsme Vás informovali o záměru firmy pořídit laminační lis
pro zhodnocování výroby netkaných textilií na provoze 6. Zjednodušeně řečeno, tento lis z našeho
současného výrobku o tloušťce například 8 mm vytvoří tvrdou desku 2 mm silnou, což v důsledku
znamená úsporu při dopravě výrobku k zákazníkovi (na auto se vejde více tohoto výrobku za stejnou
cenu dopravy). Slibovali jsme si od tohoto zařízení, že se nám otevřou možnosti dodávat do
vzdálenějších míst Evropy, kam jsme se díky vysokým cenám za dopravu nebyli schopni normálně
dostat. Je totiž rozdíl, když vezete na kamionu 9 tun materiálu nebo 23 tun.

Mezi další klady laminovaného výrobku patří:
 skladování – takto upravený výrobek zabere méně místa ve skladech (místo 3 palet 1 paleta).
 snížení „pichlavosti“ výrobku. Díky laminaci je výrobek hladký a příjemnější na manipulaci.
 rozšíření možností využití i odpadního materiálu - „sendvičováním “ lze do výrobku přidávat
nejrůznější odpadní materiály, neboli recyklovat.
 zpracovávat materiály nejen naší vlastní produkce, ale nabídnout možnost laminace i jiným
zákazníkům s jejich materiály.
Tato nová technologie samozřejmě nemá jen výhody. Její hlavní nevýhodou je vysoká energetická
náročnost a značné pořizovací a udržovací náklady. Konečné rozhodnutí o investici padlo, když dorazily
výsledky testů z Faurecie, kde kromě výše uvedených kladů bylo prokázáno, že takto upravený materiál
má i lepší mechanické vlastnosti. Bylo zjištěno, že výrobek lze odlehčit až o 20 % při zachování stejných
mechanických vlastností.
Zároveň začal být na nás vyvíjen ze strany zákazníků značný tlak, kterému jsme nakonec podlehli, a
padlo rozhodnutí o nákupu lisu. Po několika měsíčním testování jsme vybrali jako dodavatele firmu
Schott & Meissner z Německého Blaufeldenu. Dohodnutá cena za lis činila 1.075.000,- €, tedy necelých
28.000.000,- Kč. Celá akce je řešena jako projekt s označením PR26 a je zde počítáno s konečnou
investicí až do maximální výše 42.000.000,-Kč. Dodání lisu bylo původně plánováno na polovinu května
2018. Do této doby bylo nutné dokončit veškeré potřebné stavební úpravy. Během příprav se již podařilo
dohodnout prvního zákazníka ze Španělska. Protože však požadoval dodávat ještě před instalací našeho
lisu, tak bylo nutné vozit nelaminovaný materiál k firmě Schott & Meissner a tam ho laminovat na jejich
zkušebním lisu.
Náš lis byl dodán 08.06.2018, a kdo měl zájem, tak ho mohl vidět ještě zabalený dne 09.06.2018 při dni
otevřených dveří v rámci oslav 70. výročí založení naší firmy. Následující téměř 3 týdny trvalo jeho
sestavení, na kterém se podíleli velkou měrou pánové Petr Müller a Ondřej Zeman, kterým za práci touto
cestou velice děkuji. Dne 24.07.2018, kdy si většina z Vás dopřávala zaslouženou dovolenou, byl
v 16:01 do našeho nového lisu vpuštěn první kus a již 27.07.2018 bylo expedováno prvních 1800 ks.

Nová laminovací linka na P6

Další plánované činnosti spojené s novým lisem jsou:
 sběr dat za měsíce srpen a září 2018, ze kterých bychom v říjnu měli zjistit skutečné první
provozní náklady tohoto zařízení a přesněji určit ziskovost a návratnost investice.
 výroba cca 20.000 ks/měsíčně pro již schválený projekt K9 firmy Componentes do Španělska.
 vzorování projektu Škoda 370 crossover a spaceback pro našeho největšího odběratele firmu
Faurecia.
 jednání s vývojáři Škodovky z Kvasin o možnosti vývoje nového odlehčeného výrobku.
 sběr informací o možném dalším využití lisu, například při likvidaci odpadů z našich výrobků
(recyklace), atd.

Plány jsou velké, a tak záleží jen na nás, jak potenciál lisu dokážeme využít, a kam až se odvážíme při
testech zajít.

Rostislav Trojan

Hodnocení kvality ve II. Q 2018

V níže uvedené tabulce najdete hodnoty ztrát vzniklé reklamacemi od našich zákazníků. Dále je zde
uveden procentuální podíl hodnot ztrát k realizované výrobě. Našim cílem je nepřekročit stanovenou
hodnotu 0,1 % reklamací z výroby. Ve II. čtvrtletí se nepodařilo toto procento splnit na
provozech 1, a to na středisku 1011. Za celou a. s. se tento cíl splnit také nepodařilo. Oproti
loňskému roku došlo ke zlepšení, a to o 0,03 %. I přes to, že jsme na tom v reklamacích o něco lépe,
stále trvá velmi velký výskyt interních neshod. Spousta hotových výrobků byla nepoužitelná, a to jen
z toho důvodu, že nedůsledně kontrolujeme kvalitu při zajetí druhu a při samotné výrobě.
Chtěla bych znovu na všechny apelovat, kvalita je jedním z hlavních požadavků našich zákazníků, a
stejně tak jednou z nejdůležitějších výhod oproti konkurenci, proto je tak důležité věnovat se jí
v maximální míře. Stále mějte na paměti, že kvalitu tvoříte Vy!

Kvalita - II. čtvrtletí 2018

Provoz /

Středisko

ztráty z

reklamací realizace podíl

splně

ano/n

povolený podíl

ztrát 0,1%

ztráty po odečtení

povoleného podílu

0,1% ztrát
P1 / 1111 5 000,0 Kč 18 251 635,0 Kč 0,027% ano 18 251,6 Kč -13 251,6 Kč
P1 / 1011 45 010,0 Kč 12 541 396,8 Kč 0,359% ne 12 541,4 Kč 32 468,6 Kč
P1 / 1411 4 016,0 Kč 6 842 704,7 Kč 0,059% ano 6 842,7 Kč -2 826,7 Kč
P2 2 240,0 Kč 10 043 877,4 Kč 0,022% ano 10 043,9 Kč -7 803,9 Kč
P5 15 286,0 Kč 16 573 193,6 Kč 0,092% ano 16 573,2 Kč -1 287,2 Kč
STAP 71 552,0 Kč 64 252 807,4 Kč 0,11% ne 64 252,8 Kč 7 299,2 Kč

pololetí

STAP 150 958,5 Kč 138 678 676,9 Kč 0,11% ne 138 678,7 Kč 12 279,8 Kč

Reklamace na provoze 6
V přiložené tabulce najdete množství reklamovaného produktu v kg a podíl reklamací k celkové výrobě.
Provoz 6 plní plánovaný podíl 0,05 % reklamací z výroby.

provoz 6

Měsíc Reklamované

množství (kg)

Vyrobené množství

(kg)

Podíl reklamací z

výroby (%)

Případkome

ntáře

01/18 439,20 335 719,00 0,13%

02/18 0,00 351 288,00 0,00%

03/18 237,54 403 708,00 0,06%

04/18 300,16 372 584,00 0,08%

05/18 0,00 359 065,00 0,00%

06/18 0,00 330 915,00 0,00%

Celkem 976,90 2 153 279,00 -

Průměr 122,11 269 159,88 0,05%

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se mnou na zlepšování kvality produkce aktivně
spolupracují.

Blanka Bůbelová

Okénko kvality

Vývoj odpadů v první pololetí roku 2018 a porovnání s předchozím rokem

K pololetí roku 2018 jsme vykázali 39 284 kg textilního odpadu v celkové hodnotě 2 714 917 Kč,
v pololetí roku 2017 to bylo 42 367 kg v hodnotě 2 880 956 Kč. Došlo tedy k mírnému poklesu odpadu.
V pololetí 2018 byl odpad z výroby (spotřeby materiálu) ve výši 5,46 %, stejný odpad byl i v polovině
roku 2017. Hodnota podílu odpadu z výroby je tedy stejná, ale vyšší než ta, na kterou bychom se chtěli
dostat – 3 %.

V dubnu letošního roku jsme zjistili závažnou neshodu ve vykazování odpadu na EC pasech. Byl
evidován vyšší odpad než byla skutečnost. Od května t. r. je evidence již v pořádku, ale předchozí
hodnoty zkreslují výši odpadů na EC a i celkově v a. s.

Provoz 6 vyprodukoval v pololetí 2018 46 500 kg odpadu, v pololetí roku 2017 to bylo 52 040 kg. Podíl
odpadu z výroby činí v pololetí roku 2018 2,18 %. V pololetí roku 2017 to bylo 2,32 %. V porovnání
tedy došlo na provoze 6 ke zlepšení.

Poděkovat bych chtěla těm, kteří se aktivně podílejí na činnostech, které odpad z výroby dokáží
redukovat.

Blanka Bůbelová

Vývoj odpadů

2,38

4,12

3,573,50

3,92

4,28

4,68

3,72

4,16

4,33

3,783,88

3,6

4,28

3,983,93

4,55

6,28

5,46

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017pol

2018
Hodnocení plnění cíle politiky firmy -
nepřekročit podíl 3% odpadu z výrobyStuhař 2018 03

PDF file: Stuhař 2018_03.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz