DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Traktor

Traktor
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/awHk
Description:
602270180
PDF file size:
282.95 kB


Keywords: Traktor:
Adamov
Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/wHk.pdf
Download: Týden Traktor.pdf

Date saved:
October 31, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF


» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Týden Traktor.pdf:


7475

Traktor Zetor

opět na scéně
Hlasujte pro ikonická díla do 21. října

na webu

vlava.rozhls.z#kano100

Reflef čskth bmění

z poldníc 10 et

inzerce

ejvětší hit Visacího zámku vznikl

v roce 1982, historie agrárně pun-

kové hymny se ale začala psát už
o šest let dříve. Tehdy šestnáctiletý Michal
Pixa, budoucí student stavební fakulty
ČVUT a kytarista Visacího zámku, se na
„bramborové“ brigádě v Horním Dvoři-
šti, hned u hranic s Rakouskem, střetl
s bezvýchodností života v JZD. „Trak-
tor byl mojí reakcí na bídný život trakto-
risty. Taky nás samozřejmě sralo, že jsme
se museli dva týdny válet v hlíně a tahat
z ní brambory, zatímco traktorista si tam
jen tak seděl,“ vzpomíná Pixa pro TÝDEN
na kdysi povinné brigády.

Zablácená zkušenost ale dala vznik-
nout dramatické grotesce, jejíž hlavní hrdina se opije a vidlemi zapíchne svou

manželku. „Zoufalému traktoristovi,
který pracuje od páté hodiny ranní až
do večera, nezbývá v životě nic jiného
než si jít večer ‚vylejt‘ hlavu do hospody a případně sbalit lokální poběhlici,“ pře
kládá Pixa text do reality zemědělského
družstva, kterou nosil šest let v hlavě.

Kriminalita mládeže
Podle zpěváka, textaře a básníka Jana
Hauberta píseň vznikla na strahovských
kolejích, když s Pixou bydlel v legen-
dárním Klubu 007. „Michal přišel z hos-
pody, byl trochu v ráži, vzal do ruky

španělku a začal hrát riff

Traktoru. Byl
jsem na to zvyklý, takové úryvky hrával
často, tentokrát ale pokračoval dál, a do-
konce začal zpívat,“ vzpomíná Haubert
na moment, kdy poprvé uslyšel slova:
Jede traktor, je to Zetor, jede do hor, orat
brambor. „Ten slogan se mi strašně líbil.
Ještě ten večer jsme k tomu dopsali dvě
sloky a píseň byla hotová,“ prozrazuje, že
Traktor, stejně jako další rané kusy Visa-
cího zámku, vznikl během několika de-
sítek minut.
Zatímco Pixa přisuzuje výrazný pokřik
„kriminalita mládeže“ aktu vraždy de-
primovaného traktoristy, Jan Haubert ho
chápe v širších souvislostech. „Panovala
tuhá totalita a Černá kronika byla v kaž-

dých novinách většinou věnována mlá-
deži. Uvědomělí straníci se totiž žádné
kriminality nikdy nedopouštěli,“ přibli-
žuje Haubert články o opilých mladících
pálících nebo jinak ničících státní maje
tek. Traktoristům se podle něho noviny
věnovaly také. „Vzpomínám si na zkazku
o traktoristovi, který jel se strojem bez
podlahy, propadl se a byl přejet vlastním
traktorem. Časté byly také zprávy o trak
toristech v podnapilém stavu, kteří způso-
bovali nehody,“ vysvětluje Haubert a do-
dává, že kriminalita mládeže byla v socia-
listickém tisku téměř ustáleným spojením.

Sláva neexistující kapely
Traktor si odbyl veřejnou premiéru v pro-
sinci 1982 právě na strahovské „Sedmičce“
při prvním koncertu, který měl být i po-
sledním. Pět studentů ČVUT totiž po Praze
rozířilo fámu, že Visací zámek je nejlepí
česká punková kapela. Povídačky ale re-
cesisty rychle přerostly a ti museli sku-
pinu opravdu založit a předvést se. „Byl
to pro nás šok, lidi byli naprosto nadšení,“

vzpomíná Pixa na zmiňovaný

koncert, při němž hitovost

a nesmrtelnost Traktoru ještě

nešlo rozeznat. „Lidi reagovali

nadšeně na všechno, co jsme

hráli,“ přibližuje Pixa vzruši-

vou atmosféru. Druhý kon-

cert odehráli v březnu 1983
na Chmelnici. Bylo vyprodáno.

Móda kravských zvonců

Na úspěchu pětice se pode-

psala i excentrická image, jíž
se kapela ostatně drží dodnes.

Kytarista Ivan Rut, jemuž se

přezdívá Kvílivý hroch, si do-

konce dal vyrobit kytaru ve

u t

. V 

ale improvizovali, vystupovali

v pyžamech, černili si zuby,

nosili šílené brýle nebo krav-

ské zvonce evokující právě ži-

vot v JZD. „Dělali jsme různý

pitomosti, nosili jsme černé

kabáty a zvonili kravskými

zvonci, které nám visely na

krku. Připadlo nám hrozně

vtipný bečet jako berani

a kozy,“ vzpomíná Pixa na

koncert na Vysoké škole země-

dělské v Suchdole, kdy chodili

mezi návštěvníky a na kaž-
dého hlasitě bečeli a mečeli.

„Přišlo nám to originální, ale

jestli to mělo souvislost s naší

agrární punkovou písničkou

Traktor? Možná jo, ale to už
nevím,“ přemýšlí Pixa.

Visací zámek za rychlý

úspěch vděčil i prořídlé kon-

kurenci. Pražský výběr, Jasná

páka a další kapely měly tehdy

zakázáno vystupovat, STB si

ale brzy došlápla i na budoucí

inženýry. „Na jaře 1984 o nás

paní Křížová, kulturní in-

spektorka z Prahy 4, sepsala

zprávu, že jsme parta úchylů,

oblečených do dámských

punčocháčů a omotaných ře-

tězy. Od té doby jsme si ani

neškrtli,“ vzpomíná Pixa na

období, kdy začali vystupo-

vat pod názvem

Traktor. Fa-

noušci trik pochopili, brzy ho

ale prokoukla i Státní bezpeč-

nost a v říjnu 1985 měla pre-

miéru „nová“ formace jmé-
nem V. Z.

Už v začátcích ale pocho-

pili, že syrový příběh

Trak-

toru může být na pořadatele

koncertů příliš, a píseň hráli

s pozměněným textem. „Před

každým koncertem jsme mu

seli odevzdat repertoárový

list a pořadatel chtěl většinou

i texty. V té mírnější verzi za

bije jézéďák místo manželky

vepříka,“ popisuje Haubert

variantu, která je paradoxně

známější než originál. Přes-

tože eponymní debutová deska

vyšla až v roce 1990, kapela

ji nahrávala těsně před same-

tovou revolucí, tedy v odleh-
čené verzi.

Původní text se dočkal re-

gulérní nahrávky až v roce

2015. Visací zámek slavil tři-

atřicet let na prknech, jež zna-

menají český punk, a přizval
stejný počet pátel kytaristů.

Všichni se sešli na promrzlém

kluzišti Incheba Areny, kde

vznikla pozvánka na oslavu,

regulérní klip jejich největšího
hitu ale stále chyběl.

Punková lidovka

„Setkal jsem se s lidmi, kteří

si myslí, že

Traktor je lidová

píseň. Nevěřili, že jsme ji slo-

žili my,“ vysvětluje Haubert
jeden z důvodů, proč se roz-hodli klip vypustit 28. října

a symbolicky ho národu vě-

novat při příležitosti sta let od

založení republiky. Hudební

kvality zase potvrdila ve-

řejná anketa serveru iDnes.cz

o nejlepší český kytarový riff,

kterou Traktor v roce 2014

s přehledem vyhrál. „Traktor

hrají děti u táboráku, stala se

z toho taková všelidová zále

žitost, která dávno přesáhla

žánr punku,“ sumíruje Hau-

bert důvody k natočení aktuál-
ního klipu.

Ten se natáčel v Chlumu

u Dubé, přibližně dvacet kilo-

metrů severně od Mělníka, ve

vybydleném statku uprostřed

panenské přírody. „Měli jsme

obrovský šťáb, točili jsme na

nejlepší techniku, žádné mo-

bily, nic takového. Rozšoupli

jsme se a na ničem jsme nešet-

řili,“ zve hudebník ke zhléd-

nutí klipu. V něm se objeví

velký počet traktorů – od

historických strojů až po nej-

modernější typ zetoru, který

kapele jako poděkování zapůj-
čila brněnská firma.

Podle hudebníků se nový

klip hodí i proto, že téma

písně je stále platné. „Pun

ker s punkerkou, mimocho-

dem hlavní protagonisti klipu

Známka punku,

se rozhodnou

založit rodinu a živit se ze-

mědělstvím v souladu s pří-

rodou na malém statku. To

se jim ale nedaří. Zkusí tedy

práci ve fabrice, tamní pod-

mínky jsou ale tristní, takže

se raději vrátí na statek. Tíží

je složenky a obsílky k soudu,

ale jsou tam vlastně šťastní,“

přibližuje Pixa synopsi klipu,

který přirovnává ke krátkému

filmu. Jeho podtext o tom, že

v dnešní době není lehké uži

vit se zemědělstvím, jež by

bylo ohleduplné ke krajině, se

podle kapely stého výročí od

založení republiky týká možná
nejvíce.

Ondřej Horák n
Kapela Visací zámek natočila nový klip ke svému největ-
šímu hitu. Krátký film k písni o bídnému údělu zemědělců věnovali republice jako dárek ke stému výročí. Traktor překročil hranice punku a stal se národním dědictvím.

Podle autorů je jeho poselství platné dodnes.
Visací zámek.
Sestava kapely se od roku 1982 nezměnila:
zleva Jiří Pátek (bicí), Ivan Rut (kytara, zpěv),
Vladimír Šťástka (basa), Jan Haubert (zpěv),
Michal Pixa (kytara, zpěv).
Foto:

marek Žídek, Franta Novotný Černý
▲ PaNkáČ zemědělcem. I v novém klipu se oře brambor.


Traktor

PDF file: Týden Traktor.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz