DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

hony

hony
Address GIF preview for sharing:
https://www.dragif.com/pdf/azh5

PDF file size:
81.13 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/zh5.pdf
Download: hony.pdf

Date saved:
January 30, 2018» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document hony.pdf:


oděláVisací

zámekvprvních
týdnechroku?

Myvziměprakticky

nekoncertujeme,ajaksleduju

stavnačeskýchsilnicích,tak

dobředěláme–vůbecbych

nechtělstrávitcelounocna

dálniciD1.Aždobřeznamáme

odpočinkovéobdobíamněto
vyhovuje.

Cotoznamená
konkrétněprovás?

KVánocůmdostávámhodně

knih,takžesedímdomavtep-
le,pouštímsigramofonačtu.

Teďjsemzaklapltlustopis

Magorajehodobaapouštím

sedoobříknihyoHieronymu

Boschovi.Včerajsemzkontro-

lovalúčtyuIntergramuachys-

támsenatotéžuOSA.Dávám

dohromadypapírynadaňové

přiznání,obcházímbazarysvi-
nyly...Pořádjecodělat.

Mimochodem,jakévinyly
siteďpouštítenejčastěji?

PrvnídeskyBlackSabbath,

neboťjsemjevmládíjaksine-

stihl.Noatakyjsemsikonečně

pořídilslavnéalbumBitches

BrewodMileseDavise,pro
jazz-rockmámvelkouslabost.

Spoustačeských

muzikantůtouhle

dobounabírásíly

vtropech.Vásto
neláká?

Jázimuvět-

šinoutrávím

vpražskýchVršovicích,alejednoujsem

bylvúnoruvEgyptě,koupal

setam,slunil,bezustáníněco

jedlnebopilatakytonebylo
špatné.

Kdyžteďtřiměsíce

odpočíváte,
musítežítskromně?
Kdepak,žádnéuskrovňování!

Teprveteďmipřicházejípeníze

zprosincovýchkoncertůatěch

bylodost.VyprodanáLucerna

iFlédavBrně,zhrubatisíclidí
přišlovČeskýchBudějovicích...

Hrálijsmeinarůznýchfirem-

níchpředvánočníchvečírcích,

takžedobřeznaspenězihravě
vydržím.

Nervujetesekvůli
prezidentskýmvolbám?

MyVisáčimámesvojepun-

kovýkrálovství,takževol-

bysledujujenjakorozptýlení

avnímámspíšjakoveselohru
nežjakodrama.Myslím,ženejkomičtějšíscénynásčekají

teprveteď,vpříštíchpárdesít-
káchhodin.

Mátepocit,žedobřeuž

bylo,nebojstevlednu
roku2018spokojený?

Jádoufám,žebudečímdál
tímlépe.

Vzpomenetesinatext

nějaképísně,kterou
jstepsalroku1988?
Snadjo,musímzapřemýšlet.

Tehdyjsemsevrátilzvojny,

Gorbačovužrozjelperestroj-

kuiglasnost,alevPrazejsem
velkézměnyklepšímuneviděl.

Psaljsemtřebatuhlepíseň
jménemStrach:

Pozděsestaráte/to,conám

dáváte/neníto,cochceme/Blbě

jsmevyrostli/blběsenarodili/
anejspíšblběumřeme...

Ařeknetemikousektextu,
kterýpíšeteteď?

Tapíseňsebude
jmenovatVolby:

Nakaždémkandelábruvisí

něčíhlava/jednacivízleva,

druháčučízprava/zubysejen

blýskají,zočíčišísnaha/vypadá
tonamasovýhovraha.

Předáteslovo

textaři,kterývás
inspiruje?

DejmehoMicha-

luAmbrožovi,

jehožtextyproJas-

noupákuaHudbu

Prahasemivždyc-
kyvelmilíbily.■ZpěvákkapelyVisacízámekavšeobecněuznávaný

králčeskéhopunkuJanHaubertvnímá
prezidentskévolbyspíšejakorozptýlení.

tomas.polacek@reportermagazin.cz
Prezident?Mymámekrálovství!

štafetaTomášePoláčka

JanHaubert

MICHAL

AMBROŽ

FOTODAVIDNEFF/MAFRA

TOMÁŠ

DOLEŽEL


hony

PDF file: hony.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz